IKC De Triangel

Vlasakker 33 -35 2723 TP Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Triangel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de vaste leerkracht wordt de groep overgenomen door een collega, wanneer mogelijk. 
Wanneer het niet mogelijk is om (op korte termijn) vervanging te vinden, wordt onze onderwijsassistente of een inval-leerkracht gevraagd om te groep over te nemen. Wanneer ook dit geen mogelijkheid is, zal de groep gevraagd worden thuis te blijven. 

In principe zijn leden van het managementteam (MT) uitgezonderd hiervan, aangezien de werkzaamheden buiten de klassen van belang zijn voor de kwaliteitszorg voor alle leerlingen van de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Triangel kenmerkt zich en stáát ervoor om kleinschalige klassen te creëren waarin goed onderwijs wordt gegeven. Wij hebben daarom homogene groepen, kleiner dan 30 kinderen en niet meer dan twee duo-leerkrachten per groep.

Binnen deze groepen kan kwalitatief goed onderwijs verzorgd worden door de leerkracht, aan alle kinderen. Dit kan mogelijk uitgebreid worden voor een individueel kind of een klein groepje kinderen, indien nodig (zie meer informatie bij "Ondersteuning van leerlingen" en "Kwaliteitszorg").

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 wordt het aanbod beredeneerd samengesteld door middel van thema's waarbij de kinderen spelend tot leren kunnen komen.
Op de Triangel kijken wij naar de ontwikkeling van het kind per vakgebied en minder naar de leeftijd van het kind. Op deze manier kunnen wij de kinderen beter aanspreken op hun niveau en hen stimuleren tot ontwikkeling.
In groep 1 ligt de nadruk op het sociale proces en het leren spelen en werken in een groep. In groep 2 verschuift de aandacht steeds meer naar het spelend leren, waarmee de nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de executieve functies en de leervoorwaarden voor groep 3. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd van de groepen is niet eenduidig vast te stellen. De onderwijstijden per vakgebied worden afgestemd op de behoeften van de groep in samenspraak met de intern begeleider.
Alle activiteiten die op school worden ondernomen, hebben een bepaald doel. Er zijn wel vrijere situaties, maar iedere activiteit wordt bewust gepland. Ook worden diverse activiteiten met elkaar gecombineerd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven