IKC De Triangel

Vlasakker 33 -35 2723 TP Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Triangel

In het kort

Toelichting van de school

De Triangel is een kleinschalige school. Een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt geboden, waar iedere dag een team van professionals werkt aan de ontwikkeling van de kinderen en een school waar iedereen elkaar kent en kinderen met plezier naartoe gaan. De sfeer in de school wordt gekenmerkt door rust, aandacht en zorg voor ieder kind. Ons motto is dan ook: ‘Goed voor elkaar, samen uniek.’

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kleinschalig en vertrouwd
  • structuur en rust
  • samenwerken en verbinden
  • betrokkenheid en eigenaarschap
  • kunst en cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In dit vak is te zien hoeveel leerlingen op het moment onderwijs ontvangen op IKC De Triangel. Het aantal van 146 leerlingen is onjuist. Op het moment ontvangen rond de 180 leerlingen onderwijs bij ons op school en laat het leerlingaantal een groei zien ten opzichte van de voorgaande jaren. 

Bent u geïnteresseerd in onze school? Dan is het fijn als u ongeveer anderhalf jaar voordat uw kind 4 jaar wordt een kennismakingsgesprek inplant. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven