IKC De Triangel

Vlasakker 33 -35 2723 TP Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Triangel

In het kort

Toelichting van de school

De Triangel is een kleinschalige school. Een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt geboden, waar iedere dag een team van professionals werkt aan de ontwikkeling van de kinderen en een school waar iedereen elkaar kent en kinderen met plezier naartoe gaan. De sfeer in de school wordt gekenmerkt door rust, aandacht en zorg voor ieder kind. Ons motto is dan ook: ‘Goed voor elkaar, samen uniek.’

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • kleinschalig en vertrouwd
 • structuur en rust
 • samenwerken en verbinden
 • betrokkenheid en eigenaarschap
 • kunst en cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bent u geïnteresseerd in onze school? Dan is het fijn als u ongeveer anderhalf jaar voordat uw kind 4 jaar wordt een kennismakingsgesprek inplant met ons. We laten u dan graag onze fijne school zien. 

In de volgende groepen hebben wij geen plek meer in het schooljaar 2023-2024:

 • Groep 1 heeft nog 3 plekjes beschikbaar tot de kerstvakantie 2023.Vanaf januari 2024 t/m december 2024 zijn er geen leerlingplekken meer beschikbaar. 
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 5
 • Groep 7
 • Groep 8

Het kan zijn dat er door bijvoorbeeld verhuizingen toch nog plek ontstaat in één van bovengenoemde groepen. Het best kunt u bij interesse bellen met de school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven