De Oostwijzer, locatie Cygnus

Nieuwlandstraat 243 2729 EB Zoetermeer

  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Cygnus
  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Cygnus
  • In onze lustrumweek hebben we bij Ilion een grote sportdag georganiseerd.
  • De Ouderraad is altijd bezig om de leukste activiteiten te organiseren!
  • Heerlijk met de kleuters naar het bos; kabouters zoeken!

In het kort

Toelichting van de school

De Oostwijzer gaat voor G R O E I !

G - gezond (bewegen, voeding en veilige omgeving): vakleerkrachten gym, naschoolse sport, veel extra beweging, weet wat je eet en maak bewuste gezonde keuzes, weten wat gewenst gedrag is en hoe je dit uitdraagt

R - respect voor elkaar vanuit onze Katholieke identiteit, iedereen is welkom!

O - opbrengstgericht: wij bieden goede resultaten van tekenen tot rekenen. De IEP-eindtoets is al jaren binnen de gestelde normen behaald!

E - e-learning: Snappet tabletonderwijs voor alle bovenbouwleerlingen met directe feedback

I - inspirerend: met ouders, leerlingen en team vormen wij een sfeervolle inspirerende school

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • katholieke identiteit /respect
  • gezond: sport/sociaal/voeding
  • opbrengstgericht werken
  • warm pedagogisch klimaat
  • tabletonderwijs gr 5-8

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Oostwijzer is een school met een verkorte middagpauze. Tijdens het half uur middagpauze kunnen de leerlingen naar huis. De school biedt de mogelijkheid voor betaalde tussenschoolse opvang. De leerlingen blijven dan op school en hebben pauze onder toezicht van gediplomeerde tso-medewerkers.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

De Oostwijzer neemt ons schoolklimaat en de veiligheid van leerlingen, ouders en personeel serieus. In ons Veiligheidsplan staat uitgebreid beschreven hoe wij hier mee omgaan. Het Pestprotocol en het Anti-Pestprogramma zijn er op gericht om een veilige omgeving te creëren voor ieder die bij ons op school komt. Het Bikkelprogramma biedt onze leerlingen ook nog een stukje assertiviteit, reflectievermogen en het leren omgaan met stress en faalangst. Van de kleuters tot aan groep 8 (en de voorbereiding op het middelbaar) voelen wij ons actief verantwoordelijk voor het welzijn van onze Oostwijzerkanjers!

Terug naar boven