De Oostwijzer, locatie Cygnus

Nieuwlandstraat 243 2729 EB Zoetermeer

  • Met ons fijne groene schoolplein
  • Ook de kleuters gymmen in de grote gymzaal.
  • Bewegend Leren: de lesstof op een actieve manier verwerken. Ook bieden wij gratis naschoolse sport aan en Motorische Remedial Teaching.
  • Volop plek om je te ontwikkelen! In onze grote kleuterruimte kan ieder kind kiezen wat hij/zij wil en de leerkracht daagt ze uit tot meer!
  • Bobby geeft kinderen zelfvertrouwen, vergroot verantwoordelijkheidsgevoel en helpt op sociaal-emotioneel gebied.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Oostwijzer, locatie Cygnus.

Wij zijn een knusse school waar iedereen elkaar kent. In deze fijne en veilige omgeving komen de leerlingen tot GROEI! 

Graag laten we onze school aan u zien tijdens een kennismaking en rondleiding. 

G - gezond (bewegen, voeding en veilige omgeving): vakleerkrachten gym, naschoolse sport, bewegend leren (op een actieve manier de lesstof verwerken), weet wat je eet en maak bewuste gezonde keuzes, weten wat gewenst gedrag is en hoe je dit uitdraagt

R - respect voor elkaar vanuit onze Katholieke identiteit, iedereen is welkom!

O - opbrengstgericht: wij bieden goede resultaten van tekenen tot rekenen. De IEP-eindtoets is al jaren binnen de gestelde normen behaald!

E - e-learning: onderwijs voor de basisvakken via Bingel (chromebooks) voor alle bovenbouwleerlingen met directe feedback

I - inspirerend: met ouders, leerlingen en team vormen wij een sfeervolle inspirerende school

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vertrouwd en modern
  • bewegen en leren
  • communicatie en verbinding
  • warm pedagogisch klimaat
  • opbrengstgericht werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Oostwijzer neemt ons schoolklimaat en de veiligheid van leerlingen, ouders en personeel serieus. In ons Veiligheidsplan staat beschreven hoe wij hier mee omgaan. Op dit moment wordt het veiligheidsplan (in overleg met onze stichting Unicoz) herzien; zodra de nieuwe versie er is, wordt deze geüpload. Het Pestprotocol en het Anti-Pestprogramma zijn er op gericht om een veilige omgeving te creëren voor ieder die bij ons op school komt. Het Bikkelprogramma biedt onze leerlingen ook nog een stukje assertiviteit, reflectievermogen en het leren omgaan met stress en faalangst. Wij hebben een kindercoach in huis en twee Rots en Water trainers. Wij hebben schoolhond Bobby in de school die getraind is om te helpen bij het lezen en ondersteunen op sociaal-emotioneel gebied. Wij zijn ook een gecertificeerde school op het gebied van Mediawijsheid. Onze mediawijsheid-coach geeft lessen in groep 1 t/m 8 om de leerlingen ook veilig met internet om te leren gaan. Van de kleuters tot aan groep 8 (en de voorbereiding op het middelbaar) voelen wij ons actief verantwoordelijk voor het welzijn van onze Oostwijzerkanjers!

Terug naar boven