IKC Florence Nightingale

Zanzibarplein 90 2721 GE Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
  • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
  • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
  • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
  • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale

In het kort

Toelichting van de school

Beste (aanstaande) ouder,

Welkom bij IKC Florence Nightingale!

IKC Florence Nightingale is een reguliere, openbare basisschool met een bijzondere aanvulling; Schoolplus. Naast het aanbod van de reguliere vakken worden op school vakken als techniek, dans en muziek aangeboden door vakdocenten. Kinderen ervaren op deze manier dat zij over meerdere talenten beschikken. Wij geloven dat kinderen zich het best ontwikkelen in een goede sfeer. Wij zetten ons dan ook dagelijks in om ons goede pedagogisch klimaat te behouden en verbeteren. Wij gaan voor goede resultaten in optimale sfeer! Kinderen leren op school rekenen, taal, lezen, studievaardigheden en WO. Daarnaast zijn 21st century skills zoals o.a. samenwerken, ICT/mediawijsheid en zelfregulering van belang.

Geïnteresseerd om eens te komen kijken? Neem gerust contact op met ons via mail, telefoon of persoonlijk! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • goed pedagogisch klimaat
  • resultaten en leerlingenzorg
  • schoolplus
  • digitale geletterdheid
  • gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het startaantal kinderen ligt jaarlijks op zo'n 195 kinderen. De school groeit gedurende het schooljaar naar ongeveer 210 kinderen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Florence Nightingale biedt kinderen per week 4 uur langer lestijd, waarvan 3 uur per week schoolplus. De lessen worden gevolgd door alle kinderen vanaf groep 1.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school werkt momenteel aan een nieuw:

- schoolveiligheidsplan.

- RI&E

Terug naar boven