Montessorischool De Trinoom

Nieuwlandstraat 241 2729 EB Zoetermeer

Schoolfoto van Montessorischool De Trinoom

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Help mij het zelf te doen
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Gelijk, maar niet hetzelfde
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen laat de afgelopen jaren een lichte daling zien. Dit heeft ook te maken met het feit dat er relatief grote groepen leerlingen van school gingen in groep 8. De instroom van onderaf was kleiner. De instroom van de jongste kinderen in groep 1 laat weer een stijgende lijn zien vanaf 2020. De intentie is niet om een heel grote school te worden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

bij het schoolveiligheidsplan van de de Trinoom zit als bijlage de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Ons anti-pestprotocol is beschreven in het schoolveiligheidsplan.

Terug naar boven