IKC De Saffier

Electrablauw 5 2718 JT Zoetermeer

  • Kinderen willen graag op hun eigen niveau leren. Daarom werken we met een drieledig instructiemodel: uitleg op drie verschillende niveaus.
  • In alle groepen krijgen onze kinderen op een aansprekende manier Engelse les.
  • Kinderen leren op De Saffier omgaan met hun eigen mogelijkheden en grenzen.
  • Wij werken met digitale leermiddelen zoals digiborden en laptops in de klas. Techniek neemt een belangrijke plaats in ons onderwijs in.
  • NME (natuureducatie) organiseert veel activiteiten waaraan wij deelnemen. Het doel van NME is dat kinderen leren zorgen voor hun omgeving.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van de groepsleerkrachten proberen we eerst intern een oplossing te vinden. Dit kan d.m.v. een part-time leerkracht in te schakelen. Daarnaast kan de school een beroep doen op de invalpool van de stichting 'OPOZ'.Indien er geen vervanging mogelijk is vanuit deze pool, doen we een beroep op uitzendkrachten. In uiterste noodzaak krijgen de kinderen een dag les in een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Continurooster

Op De Saffier hebben we een continurooster. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eten de kinderen hun lunch in de klas onder begeleiding van de leerkracht. Daarna spelen zij onder toezicht een halfuur buiten. Op woensdagmiddag hebben de kinderen vrij.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Sommige specialisten zijn niet bij de school aangesloten maar wel wekelijks aanwezig. Dit gaat dan om externe partijen waar wij een partnerschap mee hebben zoals: Onderwijs Advies, Opvoedpoli en ONL-Dyslexiebegeleiding.

De volgende (externe) specialisten zijn wekelijks aanwezig:

Motorisch Remedial Teaching (MRT)

Schoolmaatschappelijk Werk

Talentbegeleider

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven