SSBO De Vuurtoren

Spitsbergen 15 2721 GP Zoetermeer

Schoolfoto van SSBO De Vuurtoren

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,7

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Beste ouder, verzorger,

Wij willen graag weten hoe tevreden u bent over SBO De Vuurtoren. Wilt u daarom een korte vragenlijst invullen? Uw antwoorden blijven anoniem.

Alvast bedankt voor uw medewerking, dit waarderen wij zeer.

Met vriendelijke groet, 

De directie

Tevredenheid
6,5

Terug naar boven