IKC Het Plankier

Wedekindzijde 1 2725 PG Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Het Plankier
  • Schoolfoto van IKC Het Plankier
  • Schoolfoto van IKC Het Plankier
  • Schoolfoto van IKC Het Plankier
  • Schoolfoto van IKC Het Plankier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van IKC Het Plankier, een sfeervolle school die versterkt samenwerkt met de kinderopvang en is gevestigd in een groene omgeving.

Een kindcentrum waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en waar ouders/verzorgers erg betrokken zijn.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen en graag naar school toe gaan. Dan komen zij tot ontwikkeling. Door te kijken waar de onderwijsbehoefte van de leerlingen liggen, bieden wij alle kinderen het onderwijs dat zij nodig hebben en waar zij recht op hebben. De opbrengsten van onze school liggen dan ook al jaren op of boven het landelijk gemiddelde. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Kleinschalige school
  • Niveau differentiatie
  • Toekomstgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Het Plankier is een kleinschalig kindcentrum met zorg en aandacht voor de individuele leerling. Op dit moment telt de school rond de 155 leerlingen, verdeeld over 7 groepen. Het aantal leerlingen zal nog oplopen gedurende het schooljaar o.a door de instroom van startende leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven