IKC Het Plankier

Wedekindzijde 1 2725 PG Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Het Plankier
  • Schoolfoto van IKC Het Plankier
  • Schoolfoto van IKC Het Plankier
  • Schoolfoto van IKC Het Plankier
  • Schoolfoto van IKC Het Plankier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van IKC Het Plankier, een sfeervolle school die versterkt samenwerkt met de kinderopvang en is gevestigd in een groene omgeving.

IKC Het Plankier is een kleine, fijne en veilige plek waar een kind zich al snel thuis zal voelen. Dat komt omdat iedereen elkaar kent en oog heeft voor elkaar. Iedereen hoort iedereen erbij en mag gewoon zichzelf zijn. Want alleen wie zich goed voelt en met plezier naar school gaat, kan volop groeien. Door te kijken naar de onderwijsbehoeften van een leerling, wordt onderwijs geboden dat hij/zij nodig heeft en recht op heeft.

Op IKC Het Plankier wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven en zijn ouders/verzorgers erg betrokken.

www.ikchetplankier.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Kleinschalige school
  • Zelfontplooiing
  • Onderwijsinnovatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Het Plankier is een kleinschalig kindcentrum met zorg en aandacht voor de individuele leerling. Op dit moment telt de school rond de 160 leerlingen, verdeeld over zeven groepen. Het aantal leerlingen zal nog oplopen gedurende het schooljaar o.a. door de instroom van startende leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
158
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven