IKC De Piramide

Fivelingo 84-86 2716 BG Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC De Piramide
  • Schoolfoto van IKC De Piramide
  • Schoolfoto van IKC De Piramide
  • Schoolfoto van IKC De Piramide
  • Schoolfoto van IKC De Piramide

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen in ontwikkeling
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Ieder talent telt
  • Voltijd hoogbegaafdenonderwijs
  • Ontwikkeling en deskundigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telt op dit moment rond de 390 leerlingen. De meeste van hen komen uit de wijk Meerzicht. Dit is een woonwijk met enerzijds veel eengezinswoningen met daartussen enkele vrijstaande woningen en anderzijds een deel met flatgebouwen. De schoolpopulatie is een afspiegeling van de maatschappij: een mix van leerlingen uit verschillende lagen van de bevolking, met diverse culturen en achtergronden.

De hoogbegaafde leerlingen die bij ons delta-onderwijs volgen komen deels uit andere wijken van Zoetermeer of uit randgemeenten. Een deel van deze leerlingen zijn later op IKC De Piramide ingestroomd omdat de school in de eigen wijk niet kon voldoen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
375
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven