IKC Meester Verwers

Forelsloot 1-2 2724 CA Zoetermeer

Schoolfoto van IKC Meester Verwers

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Zoals wij onder kwaliteitszorg hebben aangegeven werken wij hard aan het ontwikkelingsniveau van elk kind op onze school.

Duidelijke analyses, handelingsplannen en een goede samenwerking met de ouders zorgen er steeds meer voor dat de kinderen kwaliteit op maat aangeboden krijgen. De tussenopbrengsten zijn in alle groepen boven het gemiddelde.

Onze uitstroom naar het voortgezet onderwijs is goed. Meer dan de helft van de leerlingen gaat naar het hoger onderwijs. Na drie jaar voortgezet onderwijs is het niveau van leerlingen binnen het VMBO verhoogd. Dit komt met name omdat de leerlingen zelfstandig kunnen werken, een planning kunnen maken en goed uitvoeren en samenwerken als vanzelfsprekend is.

De leerlingen hebben wij in een enquête gevraagd hoe zij denken dat het komt dat de Eindtoets lager is dan je op basis van de resultaten van dezelfde leerlingen kan verwachten. Het reeds hebben van een schooladvies en plaatsing binnen het voortgezet onderwijs speelt hier een grote rol in.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentoetsen, gemaakt in januari 2016, zijn voor alle groepen voldoende en boven het landelijk gemiddelde.

Dit geldt eveneens voor de eindtoetsen van elke jaargroep.

Deze toetsen vormen, samen met het kwaliteitsbeleid van de school, de basis voor handelingsplannen.

Handelingsplannen zijn op maat gemaakte afspraken die leerlingen helpt zich verder te ontwikkelen.

De Intern Begeleider heeft hier een sturende rol in.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen 2019-2020 zijn als volgt:  

1        leerlingen naar het Vmbo met leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) 

6        leerlingen naar het Vmbo

1        leerling naar Vmbo t/m Havo

3        leerlingen naar de Havo

3        leerlingen naar Havo/Vwo

6        leerlingen naar het Vwo                   


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven