IKC Meester Verwers

Forelsloot 1-2 2724 CA Zoetermeer

Schoolfoto van IKC Meester Verwers

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de schoolpagina van de Meester Verwers. Wij zijn een middelgrote montessoribasisschool met kwalitatief goed onderwijs zoals de inspectie heeft geconstateerd in juni 2017. Het basisarrangement "voldoende" is toen afgegeven (eerst werd de term basistoezicht vermeld maar dat gaf verwarring waarna de inspectie heeft besloten om vanaf 01 augustus 2017 de term niet meer te gebruiken).

Onze resultaten bij de centrale eindtoets zijn bovengemiddeld. Ons onderwijssysteem zorgt ervoor dat wij kijken en toepassen wat de leerling nodig heeft; onderwijs op maat. De voorbereiding die de leerkrachten uitvoeren maken het voor de leerlingen overzichtelijk. Zij weten uit welke werkjes zij kunnen kiezen en zij weten wat zij die dag af moeten hebben. De leerkracht controleert het werk dagelijks.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • montessorionderwijs
  • leer het mij zelf te doen
  • ouder-kind gesprekken
  • vrijheid in gebondenheid
  • samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven