Basisschool Den Aldenhaag

Jeudestraat 78 4011 GM Zoelen

Schoolfoto van Basisschool Den Aldenhaag

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een personeelslid verlof heeft, hangt het van het soort verlof af hoe dit wordt geregeld. Bij een structureel verlof zoals ouderschapsverlof, zorgen we voor langdurige vervanging in de gedaante van één persoon. Zo waarborgen we stabiliteit en continuïteit voor onze leerlingen. 

Bij incidenteel en kortdurend verlof schakelen we een vervanger in vanuit de invalpool van ons bestuur BasisBuren. We streven er altijd naar om een bekend gezicht, dat zowel ons als de leerlingen goed bevallen is in het verleden, de vervanging te laten doen. Indien er vanuit de BasisBuren invalpool niemand beschikbaar is, schakelen we IPPON-personeelsdiensten in. Vanuit hen wordt dan een geschikte vervanger gezocht en aangeleverd.

Uiteraard wordt vervanging achteraf altijd geëvalueerd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen leggen we de basis voor de verdere basisschooltijd. In onze kleutergroepen werken wij doelgericht aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Wij geven les in thema’s en gebruiken daarbij de methode Kleuterplein. Een thema staat steeds een aantal weken centraal en alle activiteiten staan in relatie tot dit thema. Het is belangrijk dat dit aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende de dag bieden wij gerichte activiteiten aan waarbij wij de taal-, reken-, sociaal emotionele-, motorische- en creatieve ontwikkeling stimuleren. Hierbinnen komen ook vakken als Engels, muziek en gym aan bod. Omdat kleuters van nature gericht zijn op spelend dingen ontdekken, creëren we een rijke speel- en leeromgeving waarin de kleuters worden uitgedaagd. Zo stimuleren we betrokkenheid en groei.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven