CNS Herédium

Schoolstraat 3 4122 GA Zijderveld

Schoolfoto van CNS Herédium

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er verlof van een personeelslid wordt aangevraagd, zal een leerkracht ingezet worden uit de vervangingspool.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen het vak Blink, een geïntegreerde methode van aardrijkskunde ,geschiedenis ,biologie en creatieve vakken, zit ook wetenschap & techniek verweven welke voldoet aan de kerndoelen van het primair onderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Meer- en minder begaafdheid: Voor leerlingen met een  leerachterstand heeft CNS Herédium een Remedial Teacher. Voor meer begaafden is er  de Dolfijngroep waar onze kinderen wekelijks heen gaan. De Dolfijngroep is  intern. Voor de meer begaafden plus is er de Delfinogroep waar de kinderen  een keer per week naar toe gaan. Deze voorziening is op de School met de  Bijbel in Hei- en Boeicop.            

Gedragsproblematiek: Onze school is een Kanjerschool. De leerkrachten  hebben de opleiding van de Kanjertraining gevolgd en zijn gediplomeerd. Tevens is er een gedragsspecialist in dienst.            

Fysieke  beperking: Onze school is  grotendeels toegankelijk voor kinderen met een rolstoel.            

Dyslexie/Dyscalculie: Wij bieden leerlingen met  dyslexie /dyscalculie extra ondersteuning in de vorm van aangepast lesmateriaal en wanneer nodig ondersteuning door de Remedial Teacher.               

Schoolklimaat: Onze school wil een  school zijn die zorg draagt voor alle leerlingen. Ons motto is “Samen met jou”. Er is veel aandacht voor een goed pedagogisch klimaat. We hechten veel waarde aan het welbevinden van de leerlingen en veiligheid.            

Ouderbetrokkenheid: Ouders zijn onmisbaar in  de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Wij vinden ouder-betrokkenheid erg belangrijk  en willen ouders zo veel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van hun kind  en de activiteiten op school.    

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven