Sint Joseph-School

Dorpsstraat 66 7136 LN Zieuwent

Schoolfoto van Sint Joseph-School

In het kort

Toelichting van de school

De St. Jozefschool in Zieuwent is een fijne, warme school in een landelijke omgeving. Het motto van onze school is: "Ruimte om te groeien".

We maken gebruik van nieuwe, moderne werkvormen. We durven oude patronen los te laten, zodat er ruimte komt voor iets nieuws. Als collega's helpen en stimuleren we elkaar en durven we te praten over mogelijkheden en onmogelijkheden. Tegelijk willen we goede, zichtbare resultaten niet uit het oog verliezen. Deze houding brengen we weer over op onze kinderen."

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vrijheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Verwondering
  • Verbinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen flink afgenomen. De komende jaren blijven we rond de 100 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven