Radarschool Jan Wouter van den Doel

Kabbelaarsbank 2 4301 XB Zierikzee

 • Schoolfoto van Radarschool Jan Wouter van den Doel
 • Schoolfoto van Radarschool Jan Wouter van den Doel
 • Schoolfoto van Radarschool Jan Wouter van den Doel
 • Schoolfoto van Radarschool Jan Wouter van den Doel
 • Schoolfoto van Radarschool Jan Wouter van den Doel

In het kort

Toelichting van de school

Samen bouwen aan eigen wijsheid

Met deze schoolgids willen we u informeren over ons kindcentrum (in wording). Wij leggen in deze gids verantwoording af over onze manier van werken. In ons kindcentrum bieden wij opvang (0-4 jaar) en onderwijs (4-13) jaar. Wij zijn een rookvrij gebouw. In en rond het kindcentrum wordt niet gerookt.

Een nieuwe uitdagende wereld gaat voor u en uw zoon/dochter open. Een wereld van basisschool en opvang waarin we het belangrijk vinden dat u en uw kind zich welkom en thuis voelen in ons kindcentrum. We willen graag samen, met u als ouders/verzorgers, werken aan de ontwikkeling van uw kind(eren).

Deze gids geeft o.a informatie over onze:

 • visie, missie en identiteit
 • manier van werken
 • onze zorg voor de kinderen

Praktische zaken en data van belangrijke activiteiten vermelden wij in de schoolkalender. Daarnaast komen deze zaken terug in de maandelijkse nieuwsbrief. Deze schoolgids is via de website van school www.jwvddoel.nl ook te downloaden. Algemene informatie over onze vereniging Radar kunt u vinden op www.radarscholen.nu.

Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen of suggesties, dan bent u altijd van harte welkom.

Met groet,

Esther van der Schee (directeur) 
Leonie Boot (adjunct-directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Kansrijk leren
 • Met plezier
 • Vertrouwen
 • Zorgzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn enorm blij met de nieuwe leerlingen die regelmatig bij ons binnenstromen in groep 1-2. Samen met Kibeo, met wie wij een IKC vormen, proberen wij ons duidelijk te profileren zodat alle kinderen uit de wijk naar Kindcentrum Jan Wouter gaan. In het  schooljaar 2019-2020 maakten we  een frisse start met een nieuwe manier van werken. Het werken in bouwen. In het schooljaar 2021-2022 zullen we werken in 3 verschillende bouwen;
- Onderbouw (de groepen 1-2-3)
- Middenbouw (de groepen 4-5-6)
- Bovenbouw ( de groepen 7-8)

De onderbouw en de middenbouw bestaan uit 2 stamgroepen. De bovenbouw heeft 1 stamgroep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2018-2019 werken we met het 5-gelijke-dagen-model waarbij de kinderen alle dagen een gelijk aantal uren naar school gaan

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven