OBS Binnen de Veste - afdeling Vitruvio

Raamstraat 3 4301 BP Zierikzee

Schoolfoto van OBS Binnen de Veste - afdeling Vitruvio

In het kort

Toelichting van de school

Heeft uw kind al een opvallend grote woordenschat? Is hij/zij al vroeg bezig met cijfers en letters ? Stelt hij of zij soms vragen waar u moeilijk een antwoord op kunt vinden? Denk dan eens na over het Vitruvio onderwijs. Vitruvio onderwijs is voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs. Dus geen plusklas of anderszins. Uw kind is immers ook voltijds hoogbegaafd. Hoogbegaafde kinderen hebben recht op hoogbegaafdheisonderwijs.

Wist u trouwens dat maar een klein gedeelte van de hoogbegaafden  terecht komt op de universiteit......Lang voor die tijd zijn ze al afgehaakt van ons traditionele onderwijs.  

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
49
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven