Radar Jenaplanschool J.L. de Jonge

Vrije 32 4301 JZ Zierikzee

  • Schoolfoto van Radar Jenaplanschool J.L. de Jonge
  • Schoolfoto van Radar Jenaplanschool J.L. de Jonge

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Concluderend kunnen we stellen dat ouders over onze school een grote mate van tevredenheid tonen. We zien dat de maatregelen die in het verleden genomen zijn om te komen tot een school met een goed schoolklimaat zijn vruchten hebben afgeworpen. We onderschrijven de mening van de ouders dat leerlingen meer uitgedaagd mogen worden om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. De scores met betrekking tot de informatie en communicatie nopen de directie tot reflectie op dit punt. Wat betreft de informatie over de kinderen zijn we wel gestart met het portfolio. Het zou wenselijk zijn om bij de ouders na te gaan wat ze bij beide aspecten missen of meer willen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven