Radar Jenaplanschool J.L. de Jonge

Vrije 32 4301 JZ Zierikzee

  • Schoolfoto van Radar Jenaplanschool J.L. de Jonge
  • Schoolfoto van Radar Jenaplanschool J.L. de Jonge

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april 2022 zijn bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 tevredenheidspeilingen afgenomen via de vragen van Vensters. Zij waarderen de school gemiddeld met een 7,8. Ze zijn vooral tevreden over de wat ze leren tijdens de lessen op school (8,4) en de uitleg (8,8) en hulp (8,5) van de stamgroepleiders. 

We zijn blij dat de kinderen aangeven zich fijn te voelen en wat beter kan op school, dat nemen we mee in ons verbeterplan.
Het is fijn dat ze hier veel leren en goed geholpen worden.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Concluderend kunnen we stellen dat ouders over onze school een grote mate van tevredenheid tonen. We zien dat de maatregelen die in het verleden genomen zijn om te komen tot een school met een goed schoolklimaat zijn vruchten hebben afgeworpen. We onderschrijven de mening van de ouders dat leerlingen meer uitgedaagd mogen worden om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. De scores met betrekking tot de informatie en communicatie nopen de directie tot reflectie op dit punt. Wat betreft de informatie over de kinderen zijn we wel gestart met het portfolio. Het zou wenselijk zijn om bij de ouders na te gaan wat ze bij beide aspecten missen of meer willen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven