Openbare Basisschool Binnen de Veste

Raamstraat 3 4301 BP Zierikzee

Schoolfoto van Openbare Basisschool Binnen de Veste

In het kort

Toelichting van de school

Zoekt u een school die verder kijkt dan resultaten en oog heeft voor een compleet mensbeeld.  Een school die denkt dat verantwoordelijkheid voor je daden nemen, misschien wel belangrijker is dan hoge cijfers.  Een school  die niet alleen in woorden aansluit op de moderne tijd maar dat ook in de schooltijden laat zien.  Een school die niet alleen zorg voor zwakbegaafde leerlingen heeft, maar dat ook voor hoogbegaafde leerlingen biedt…….kom dan eens kijken op Binnen de Veste. 

U kunt ons ook vinden op Facebook: Dalton basisschool Binnen de Veste

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonconcept
  • Continurooster
  • Voor-en naschoolse opvang
  • Kennis over hoogbegaafdheid
  • Groot team, veel expertise

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Naast het aantal leerlingen dat hier is aangegeven, huisvest de school ook nog de afdeling van het Vitruvio onderwijs. Vitruvio onderwijs is fulltime onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Hier nemen ongeveer 45 leerlingen aan deel. Verdeeld over drie groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven