Basisschool 'T Kofschip

Scheldestraat 9 4301 VA Zierikzee

Schoolfoto van Basisschool 'T Kofschip

In het kort

Toelichting van de school

’t Kofschip geeft kinderen de ruimte, ruimte om te groeien en te ontwikkelen. Die ruimte willen wij zeker bieden aan onze leerlingen, maar daarnaast ook aan onszelf. Onze school is de plek waar iedereen leert. De basisschool is een belangrijke tijd uit het leven van kinderen, maar ook van hun ouders.

We zorgen ervoor dat kinderen voldoende zorgen aandacht krijgen en met plezier naar school gaan. Een goede relatie tussen leerlingen, ouders en school is voor ons erg belangrijk om zo tot een goede ontwikkeling te komen. We leren onze leerlingen regie en verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling.  We werken aan de hand van de leerlijnen en stellen samen met onze leerlingen doelen op. Onze leerlingen krijgen hun lesstof dus echt op maat. We leren de leerlingen zicht te hebben opwat ze leren en daar zelf over na te denken en naar te handelen. De leerkrachten fungeren als coach en sluiten aan bij de behoeften van leerlingen om hen te laten groeien en ontwikkelen.

Als voornaamste ICT-middel maken wij gebruik van Snappet; hiermee kunnen we beter inspelen op de behoeften van de leerlingen en effectiever omgaan met leertijd. Door de inzet van Snappet hebben alle leerlingen vanaf groep 4 een tablet tot hun beschikking.Uiteraard vinden wij ook het ontwikkelen van een eigen handschrift en oefenen van, onder andere, een fijne motoriek nog steeds van belang.

Wij werken nauw samen met Kibeo, zij verzorgen de voor- en naschoolse opvang van de kinderen. In ons gebouw is er ook een peutergroep van Kibeo aanwezig.   

Wij wilen u graag laten zien hoe wij werken en laten horen wat wij belangrijk vinden en onze leerlingen willen meegeven. U bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • Open
  • Ruimte
  • Relatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven