Protestants Christelijke Basisschool De Nessevliet

Wollefoppenweg 40 2761 DP Zevenhuizen (Zuid-Holland)

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Nessevliet

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van basisschool de Nessevliet in Oud Verlaat (gemeente Zuidplas) De school ligt in een landelijk gebied, dicht tegen Rotterdam aan. We hebben ongeveer 140 kinderen op school en ons motto is: De Nessevliet daagt je uit te worden wie je bent.

Neemt u vooral een kijkje en dan hoop ik u ook eens in levende lijve te ontmoeten!

Riekelt Korf (interim-directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • talentontwikkeling
  • jezelf mogen zijn
  • veilige sfeer
  • samen
  • eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gezien het gebouw plaatsen wij ongeveer 18 kinderen per jaar, zodat het totaal aantal kinderen ongeveer 150 blijft. Daarom houden we bij het inschrijven van kinderen rekening met een voorrangsbeleid. De verschillende gebieden om De Nessevliet heen bepalen de plaatsingsvolgorde. Hieronder vindt u de plaatsingsvolgorde die we hanteren:

1. Kinderen wonend in Oud Verlaat

2. Kinderen wonend in Zevenhuizen

3. Kinderen wonend in de overige keren van de gemeente Zuidplas

4. Kinderen wonend in Rotterdam

Deze plaatsingsvolgorde hanteren we bij iedere inschrijving. Per schooljaar plaatsen wij eerst de aangemelde broertjes/zusjes, daarna plaatsen wij de overige kinderen aan de hand van onze plaatsingsvolgorde.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven