KC Koningskwartier

Ryckevelde 1 2761 KZ Zevenhuizen (Zuid-Holland)

 • Schoolfoto van KC Koningskwartier
 • Binnen Kc Koningskwartier zorgen we voor verbinding tussen de jonge en oudere kinderen
 • Schoolfoto van KC Koningskwartier
 • Trots op jezelf, Blij met de ander.
Met onze 5 pijlers: Uniek, Samen, Groeien, Respect en Plezier geven we kinderen een fijne, veilige plek
 • Sinds november 2022 zijn we in dit gebouw gevestigd.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op KC Koningskwartier. Ons kindcentrum heeft in september 2019 haar deuren geopend. Naast onderwijs bieden wij ook kinderdagopvang, voorschoolse- en buitenschoolse opvang en peuteropvang. Zo combineren we opvang en onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Doordat we integraal werken met één team en één leiding, werken we vanuit dezelfde visie. Daarnaast gaan we uit van ontdekkend, spelend leren in een uitdagende omgeving gericht op het leren samenwerken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Trots op jezelf,
 • blij met een ander
 • ontdekken wie je bent
 • goede basis
 • samen spelen en samen werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een groeiende school. In het schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met 207 leerlingen. We zijn op het KC Koningskwartier gestart in schooljaar 2022-2023 met 

5 groepen 1/2

2 groepen 3

groep 4

groep5

groep 6

groep 7/8

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om ook buitenschoolse opvang te bieden. Daarover hebben we afspraken met Qudrant Kindercentra. Deze organisatie biedt binnen onze school ook opvang voor jongere kinderen. Het gaat om een kinderdagverblijf (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) en/of een peuterspeelzaal (voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden).

Ons doel is dat school en opvang samen één kindcentrum vormen. Dan kunnen we op elkaar aansluiten en elkaar sterker maken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven