KC- Koningskwartier

Koning Willem-Alexanderlaan 121 - 123 2761 HK Zevenhuizen (Zuid-Holland)

  • Schoolfoto van KC- Koningskwartier
  • Schoolfoto van KC- Koningskwartier
  • Schoolfoto van KC- Koningskwartier
  • Binnen Kc Koningskwartier zorgen we voor verbinding tussen de jonge en oudere kinderen
  • Schoolfoto van KC- Koningskwartier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op KC Koningskwartier. Ons kindcentrum heeft in september 2019 haar deuren geopend. Naast onderwijs bieden wij ook kinderdagopvang, voorschoolse- en buitenschoolse opvang en peuteropvang. Zo combineren we opvang en onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Doordat we integraal werken met één team en één leiding, werken we vanuit dezelfde visie. Daarnaast gaan we uit van ontdekkend, spelend leren in een uitdagende omgeving gericht op het leren samenwerken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Trots op jezelf,
  • blij met een ander
  • ontdekken wie je bent
  • goede basis
  • samen spelen en samen werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wat leuk dat u de pagina van KC Koningskwartier bekijkt.

Bent u geïnteresseerd geraakt en zou u graag eens de sfeer bij ons willen proeven dan nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek met rondleiding. 

U kunt daarvoor bellen naar 

0180 – 740 016

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven