CBS De Delta

M A D Bakkerstraat 41 9354 BR Zevenhuizen (Groningen)

  • Schoolfoto van CBS De Delta
  • Schoolfoto van CBS De Delta
  • Schoolfoto van CBS De Delta
  • Schoolfoto van CBS De Delta
  • Schoolfoto van CBS De Delta

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen worden 8 jaar intensief gevolgd met ons volgsysteem, onze observaties  en analyses. Zij worden gestimuleerd in hun leerontwikkeling. In groep 8 wordt de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs volgens de Plaatsingswijzer besproken met de leerling en de ouders. De scholen voor VO waar veel van onze leerlingen naar toe gaan zijn RSG de Borgen in Leek en Roden, Het Liudger in Waskemeer en AOC Terra in Oldekerk.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van Onderwijs heeft onze school in 2010 een basisarrangement gegeven. Dat betekent dat de Inspectie geen tekortkomingen heeft geconstateerd. Natuurlijk zijn er altijd punten die we kunnen verbeteren en ook zijn er punten ter verbetering genoemd in het laatste inspectierapport. Hieraan wordt planmatig gewerkt . op deze manier blijven we alert om onze onderwijskwaliteit naar een hoger peil te trekken. Dat is wat we onze leerlingen willen bieden: kwalitatief goed onderwijs in een veilige en respectvolle sfeer. In januari 2014 zijn we opnieuw bezocht door de inspecteur en is het basisarrangement verlengd.

Terug naar boven