CBS De Delta

M A D Bakkerstraat 41 9354 BR Zevenhuizen (Groningen)

  • Schoolfoto van CBS De Delta
  • Schoolfoto van CBS De Delta
  • Schoolfoto van CBS De Delta
  • Schoolfoto van CBS De Delta
  • Schoolfoto van CBS De Delta

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Van harte welkom op deze site over CBS De Delta! U zult u hier vooral cijfermatige informatie en grafieken vinden. Om echt een goed beeld te krijgen van onze gezellige en ruime school nodigen wij u van harte uit om op school langs te komen. U kunt dan met eigen ogen zien en ervaren dat we vanuit vertrouwen, ontwikkeling en verbinding met elkaar omgaan, dat we samenwerken, verwonderen, onderzoeken en ontdekken door ons werkconcept Critical Skills als uitgangspunt te nemen. Dat leidt tot blije kinderen, enthousiaste teamleden en betrokken ouders. We ontmoeten u graag en laten vol trots onze school aan u zien. Graag tot ziens!

Gerda Lublink, directeur 

https://delta.quadraten.nl/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen & Respect
  • Veiligheid & Verbinding
  • Samenwerkend leren
  • Ontwikkeling van talenten
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de Delta is de laatste jaren stabiel. Door verhuizingen is er een aantal zij-instromers op onze school gekomen en zijn er ook leerlingen vertrokken. Er worden momenteel weer nieuwe woningen gebouwd in het dorp Zevenhuizen waardoor wij ook enkele nieuwe leerlingen kunnen verwelkomen.

De school geniet o.a. belangstelling van ouders die ons werkconcept Critical Skills waarderen. Huidige ouders zijn erg tevreden over goed onderwijs, veiligheid en een zeer goede sfeer op school voor hun kinderen en betrokkenheid van de teamleden. 

Omdat onze school in een zgn. krimpregio staat, is de verwachting dat onze school en alle andere scholen in onze regio geleidelijk aan zullen teruglopen in leerlingenaantal. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Als zelfstandige organisatie is KOV De Basis sinds januari 2015 bij ons in het schoolgebouw gehuisvest. Zij staat los van onze organisatie. Enkele kinderen van onze school bezoeken de buitenschoolse opvang na schooltijd en/of in vakanties. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven