De Diamant

Vrijenhoek 29 2435 XV Zevenhoven

  • Schoolfoto van De Diamant
  • Schoolfoto van De Diamant

Het team

Toelichting van de school

Ons personeelsbestand is gevarieerd. Wij hebben startende en ervaren leerkrachten. Zij worden ondersteund door onderwijsondersteuners.

Een directieondersteuner zorgt ervoor dat het team veel werk uit handen wordt genomen.

De beweegpartner verzorgt het  bewegingsonderwijs op school.

Tevens is er een leerkracht die alle lessen natuur-en techniekonderwijs geeft binnen de school en een specialist meer- en hoogbegaafdheid. 

De interne begeleider werkt naast haar IB activiteiten ook 1 dag voor de groep.

De directeur werkt momenteel vier dagen per week.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben vervangingsformatie. Dat betekent dat we ruimte in de formatie hebben opengelaten om frictie op te lossen. Helaas kan het voorkomen, dat die reeds is ingezet en dat we dan naar een andere oplossing zoeken:

- invalpool

- stille reserve eigen personeel

- verschuiven van taken

- hergroeperen van kinderen

- Indien er echt geen oplossing is, na vooraf bericht aan ouders onderwijstijd voor een groep aanpassen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Diamant werken wij met een zgn. Leerplein.

Naast dat we de leerlingen eigenaar willen laten zijn over de leerstof, willen wij ook leerlingen de ruimte geven om zelf de plek te kiezen in de school om zelfstandig aan taken te werken. Naast het klaslokaal kunnen de kinderen ook kiezen voor werken op het leerplein. Hier is een leerkracht aanwezig om instructie te geven en toezicht te houden. Bovendien wordt in deze ruimte les gegeven aan kleine groepjes kinderen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben. 
 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

schoolondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven