De Diamant

St. Janstraat 21-23 2435 WX Zevenhoven

Daltonschool de Diamant laat een kind schitteren. 
Verantwoordelijkheid nemen
verantwoording geven

Het team

Toelichting van de school

Ons personeelsbestand is gevarieerd. We hebben jonge en ervaren leerkrachten en zij worden ondersteund door onderwijsassistenten.

Een administratief medewerker zorgt ervoor dat de leerkrachten en de directeur veel werk uit handen wordt genomen. Een van de leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in het bewegingsonderwijs. Tevens is er een leerkracht die alle lessen natuur-en techniekonderwijs geeft. binnen de school De interne begeleider werkt naast haar IB activiteiten ook 2 lesgebonden dagen voor de groep.

Op een Daltonschool kan vanzelfsprekend een opgeleide daltoncoördinator niet ontbreken.
De directeur werkt momenteel vier dagen per week.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben vervangingsformatie. Dat betekent dat we ruimte in de formatie hebben opengelaten om frictie op te lossen. Helaas kan het voorkomen, dat die reeds is ingezet en dat we dan naar een andere oplossing zoeken:

- invalpool

- stille reserve eigen personeel

- verschuiven van taken

- hergroeperen van kinderen

- Indien er echt geen oplossing is, na vooraf bericht aan ouders onderwijstijd voor een groep aanpassen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Diamant werken wij met een zgn. Leerplein.

Naast dat we de leerlingen eigenaar willen laten zijn over de leerstof, willen wij ook leerlingen de ruimte geven om zelf de plek te kiezen in de school om zelfstandig aan taken te werken. Naast het klaslokaal kunnen de kinderen ook kiezen voor werken op het leerplein. Hier is een leerkracht aanwezig om instructie te geven en toezicht te houden. Bovendien wordt in deze ruimte les gegeven aan kleine groepjes kinderen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben. 
 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

schoolondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven