Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen

Olavstraat 31 4765 CP Zevenbergschen Hoek (Gem. Moerdijk)

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen
  • Les over fossielen
  • Les over fossielen
  • Leren van elkaar door activiteiten door de hele school met alle kinderen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsindeling verschilt per schooljaar.

Elk jaar kijken we samen met de ouders uit de medezeggenschapsraad naar de meest optimale indeling.

Ouders informeren we ruim voor de start van het nieuwe schooljaar over de nieuwe groepsindeling.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Hoeksteen gelooft in eerste instantie dat er voor elk kind plaats is op onze school tot het tegendeel is bewezen. Voor elk kind wordt alle mogelijke hulp en ondersteuning in het werk gezet. Zodra dit niet toereikend blijkt en de school handelingsverlegen is nadat alles binnen onze mogelijkheden is geprobeerd, wordt samen met ouders naar een andere passende manier van onderwijs voor het kind gezocht. Dit kan dus op op een andere school in een ander dorp zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven