Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen

Olavstraat 31 4765 CP Zevenbergschen Hoek (Gem. Moerdijk)

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen
 • Les over fossielen
 • Les over fossielen
 • Leren van elkaar door activiteiten door de hele school met alle kinderen

In het kort

Toelichting van de school

Op de Hoeksteen:

 • is iedereen welkom
 • is elk kind uniek en de moeite waard
 • bieden we de kinderen kansen, mogelijkheden, uitdagingen
 • mogen kinderen op hun eigen manier leren
 • hebben we een veilige leeromgeving
 • zijn ouders partner
 • verzorgt een hecht en collegiaal team onderwijs
 • bieden we optimale zorg op maat
 • is de organisatie helder

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samenwerken
 • Veiligheid
 • Authentiek
 • Eigenaarschap
 • Opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven