Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen

Olavstraat 31 4765 CP Zevenbergschen Hoek (Gem. Moerdijk)

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Hoeksteen
 • Les over fossielen
 • Les over fossielen
 • Leren van elkaar door activiteiten door de hele school met alle kinderen

In het kort

Toelichting van de school

Op de Hoeksteen:                

 • is iedereen welkom
 • is elk kind uniek en de moeite waard
 • bieden we de kinderen kansen, mogelijkheden, uitdagingen
 • mogen kinderen op hun eigen manier leren in een rijke, uitdagende leeromgeving
 • vinden we autonomie belangrijk
 • hebben we een veilige leeromgeving
 • is samen en samenwerking een belangrijke pijler voor onze school
 • zijn ouders partner
 • verzorgt een betrokken en collegiaal team onderwijs
 • gaan we voor optimale groei
 • hebben we oog voor ontwikkeling van talenten
 • werken professionals
 • is het onderwijs in beweging

                                                          "Leren doen we samen"

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Eigenaarschap
 • Vertrouwd
 • Opbrengstgericht
 • Open
 • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt momenteel ongeveer 105 leerlingen, verspreid over 3 Units. Het grotendeel van de leerlingen komen uit Zevenbergschen Hoek. Vanaf 1 augustus 2022 is de Mariaschool uit Langeweg gefuseerd met RKBS de Hoeksteen en komt dus ook ook een deel van de kinderen uit Langeweg. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven