Rooms katholieke Basisschool De Arenberg

Zandberg 70 4761 TW Zevenbergen

Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Arenberg

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Basisschool De Arenberg bestaat al sinds 1975! In 2008 heeft het team De Arenberg met de leerlingen hun intrede gedaan in een nieuw schoolgebouw. Dit gebouw kent vele mogelijkheden voor samenwerking met de verschillende groepen leerlingen. De groepen 1-3 en 3/4 zitten beneden in het gebouw en de groepen 4 tot en met 8 zitten boven. De ouderraad verzorgt de aankleding van het gebouw in het thema van het jaar. Op deze wijze zorgen we voor een goed welbevinden voor onze leerlingen en leerkrachten. Mede hierdoor is het een fijne plek om naar school te gaan en te werken. 

Hèlen Rasenberg

(directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Welbevinden
  • Coöperatief
  • Toekomstgericht
  • Samen sterk naar de toekomst!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
331
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In overleg met Kindercentra "Kibeo" is evt. uitbreiding van opvangtijden mogelijk. Zij verzorgen ook de opvang tijdens vrije dagen en  schoolvakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven