Kindcentrum De Arenberg

Zandberg 70 4761 TW Zevenbergen

  • De opgeleide teamcoaches nemen het team mee om samen nieuwe verbeterthema's te bepalen.
  • Prachtig om deze leerlingen van groep 6, 7 en 8 te horen vertellen hoe zij over het onderwijs denken t.a.v. taal, rekenen en verrijking.

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Basisschool De Arenberg bestaat al sinds 1975! In 2008 heeft het team De Arenberg met de leerlingen hun intrede gedaan in een nieuw schoolgebouw. Dit gebouw kent vele mogelijkheden voor samenwerking met de verschillende groepen leerlingen. We werken daarom ook groepsdoorbrekend tijdens de vakken begrijpend lezen en rekenen. De groepen 1-3 zitten beneden in het gebouw en de groepen 4 tot en met 8 boven. De ouderraad verzorgt, naast de activiteiten in het schooljaar, de aankleding van het gebouw in het thema van het jaar. Onder andere op deze wijze zorgen we voor een goed welbevinden voor onze leerlingen en leerkrachten. Sinds november 2022 zijn we kindcentrum geworden, door de intensieve samenwerking met Kinderopvang Kibeo. Ook door samenwerking met externen, zoals het Markland College, Mentaal Sterk, van Creatieve Huize, Dansschool Tamara versterken we het kindcentrum en hebben we een goede uitstraling in de wijk. 

Hèlen Rasenberg

(directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Welbevinden
  • Ontwikkeling
  • Doorgaande lijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van Kindcentrum De Arenberg zijn sociale leerlingen. Door de inzet van de normen en waarden, de zeven regels van de school en door het Coöperatief Leren leren we de leerlingen om te gaan met andere leerlingen. Iedereen hoort erbij! 

De zeven regels van de school zijn:

Doet een ander iets goed: geef een pluim op zijn of haar hoed!        

Kun je het even niet alleen, dan zijn er anderen om je heen!       

Bij het spelen binnen of buiten, mag ik niemand buiten sluiten!      

Zegt een ander iets…… zeg dan even …… niets!       

Spullen van jou, spullen van mij: zorg ervoor, dan blijven we blij!       

Lachen is fijn! Uitlachen doet pijn!        

Hand in hand is oké; slaan, schoppen of duwen: daar doen we niet aan mee!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
315
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In overleg met Kinderopvang "Kibeo" is evt. uitbreiding van opvangtijden mogelijk. Zij verzorgen ook de opvang tijdens vrije dagen en  schoolvakanties. De openingstijden van Kibeo De Arenberg zijn van 07.00 uur - 08.30 uur en van 14.30 uur - 18.30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven