Rooms Katholieke Basisschool De Neerhof

Bloedkoraal 1 4762 BJ Zevenbergen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Neerhof
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Neerhof
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Neerhof
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Neerhof

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen beoordelen de school met een dikke voldoende. 

Wij willen de tevredenheid van kinderen verder verhogen door:

  • Het eigenaarschap voor het eigen leerproces te vergroten
  • Samenwerking stimuleren
  • Door ICT effectiever in te zetten kunnen kinderen nog meer op eigen niveau werken. Tevens willen we ze meer ICT-vaardigheden aanleren.
  • De zelfstandigheid en zelfsturing te vergroten.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Vanaf december 2018 is de school een ontwikkelingstraject gestart met een nieuwe directeur. De aandachtspunten uit de tevredenheidspeilingen onder leerlingen, leerkrachten en ouders worden hierin meegenomen.

De school heeft direct stappen gezet in de communicatievoorziening naar ouders. De school informeert ouders actief over allerlei zaken en vraagt ouders om hun mening. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven