Rooms Katholieke Basisschool De Neerhof

Bloedkoraal 1 4762 BJ Zevenbergen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Neerhof
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Neerhof
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Neerhof
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Neerhof

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool is een belangrijk stuk van je leven. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven.

Een school kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Het team van De Neerhof gebruikt deze website om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. Op de website beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij de kwaliteit van onze school waarborgen en verbeteren.

Wij hopen u hiermee een duidelijke indruk te geven van de manier waarop wij werken.

Met vriendelijke groet,

Het team van De Neerhof

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur en rust
  • Cultuurschool
  • Veel aandacht voor welbevinden
  • Rijk + programma
  • Op weg naar onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school ligt in een nieuwbouwwijk. Naar verwachting zal het leerlingaantal de komende jaren stijgen. 

Aanmelding nieuwe leerlingen  

Heeft u belangstelling gekregen voor onze school? Neemt u dan contact op met Kristel van den Hurk, directrice, of Ellen Lakerveld, intern begeleider (0168-324788). Zij sturen u een compleet informatiepakket toe en maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de hele school. U kunt daarna een Aanmeldformulier invullen en inleveren. De school heeft dan nog zes weken de tijd om te informeren bij vorige scholen of bijvoorbeeld bij kinderdagverblijven of er speciale zorg wordt verwacht bij uw kind. In principe zijn alle kinderen welkom op onze school, ongeacht afkomst of religie. Onze school biedt veel mogelijkheden, maar we kennen ook onze beperkingen. Als de gevraagde zorg de mogelijkheden van het team overstijgt of kinderen dermate veel zorg vragen dat dit structureel ten koste gaat van andere kinderen, moeten we de overweging maken om uw kind niet aan te nemen. Wanneer wij denken dat we de juiste zorg kunnen bieden aan uw kind, dan ontvangt u het inschrijfformulier van ons. Dit formulier wordt door de administratie verwerkt. U ontvangt een mail met de vraag om de gegevens te controleren. Voorafgaand aan hun vierde verjaardag mogen nieuwe kleuters vier dagdelen komen oefenen. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht. Drie weken voor de zomervakantie plaatsen we geen nieuwe leerlingen meer. De kinderen die op de eerste schooldag vier jaar zijn, starten op maandag met hele dagen.

Verandering van school

Als een leerling, door bijvoorbeeld een verhuizing, wordt aangemeld dan wordt in overleg de plaatsingsdatum en kennismakingsdag bepaald. Van deze kinderen ontvangen wij een uitschrijfbericht en een onderwijskundig rapport (OSO) van de school die ze verlaten. Als een leerling van onze school vertrekt naar een andere basisschool, dan handelen we als volgt. De nieuwe school ontvangt van ons een onderwijskundig rapport (OSO), waarvan u een kopie ontvangt en een kopie van het uitschrijfbericht. Dit zijn we wettelijk verplicht. De overige gegevens, zoals Cito's, notities en observaties, die wij in de loop van de jaren van uw kind hebben verzameld sturen wij naar de nieuwe school. Op verzoek ontvangt u een kopie van het leerlingendossier. Wij hebben voor deze handelwijze gekozen om te voldoen aan de wet op de Privacy.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
252
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven