Rooms Katholieke Basisschool De Toren

Witte Arend 2 4761 JA Zevenbergen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toren

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website van RKBS De Toren! 

De Toren dankt haar naam aan de Lobbekestoren, onderdeel van het kasteel van Zevenbergen, die in 1421 de Sint-Elisabethvloed overleefde. Het stevige fundament van deze Toren is nog steeds zichtbaar in de wijk Torenveld. We zien het als onze primaire taak om net zo’n stevige basis bij onze leerlingen te ontwikkelen, zodat ze daar hun verdere leven van kunnen profiteren.  

Wij (het team van De Toren) geloven erin dat wij het verschil kunnen maken, in het leven van kinderen, als school en als team. Bij alles wat we doen stellen we het leren van onze leerlingen (en teamleden) centraal. Wij koesteren ambities, stimuleren talenten en willen een stevige basis (een fundament) ontwikkelen waar kinderen hun verdere leven van kunnen profiteren. We zijn trots op ons bevlogen team, dat niet alleen bestaat uit betrokken leerkrachten, maar ook onderwijsassistentes, specialisten en overige medewerkers die het leerproces van onze leerlingen ondersteunen.  

We zijn trots op de manier waarop we ons onderwijs organiseren; op een eigentijdse wijze, met oog voor de ontwikkeling van alle leerlingen, gericht op het leggen van een stevige basis voor de rest van hun schoolloopbaan. Tot slot zijn we er trots op dat leerlingen in de bovenbouw weer aan de slag gaan met IMC basis. In samenwerking met bevlogen vakexperts bereiden we leerlingen voor op de toekomst en ontdekken ze hun talenten en voorkeuren.  

De Toren: Samen Lerend Ontwikkelen! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professioneel
  • Zorgzaam
  • Duurzaam
  • Samenwerkend
  • Innovatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Toren is een kleine familieschool. Persoonlijk contact en een warm welkom vinden we belangrijk. Voor leerlingen en ouders, maar ook voor collega's en ketenpartners uit de omgeving van de school. We kennen onze leerlingen en ouders en hebben oog voor elkaar.

RKBS De Toren is gevestigd in de wijk Torenveld in Zevenbergen. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal afgenomen. Wanneer we de prognoses vergelijken met de gerealiseerde aantallen is op te merken dat een verwachte groei op De Toren vanaf 2018 is uitgebleven. De prognose van het leerlingaantal voor 1 oktober 2020 is 135 leerlingen. Op basis van eerder gedane leerlingprognoses en de ingezette ontwikkelingen op de De Toren is de verwachting dat het leerlingaantal de komende jaren zal stijgen naar zo'n 200 leerlingen.

Een onderscheidend onderwijsconcept, een goede samenwerking met de peuterspeelzaal en een aantrekkelijk schoolplein zijn onze 'unique selling points.' 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Toren hanteren we een continurooster, volgens het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de lessen van maandag t/m vrijdag voor alle groepen om 8.30 uur beginnen (met een inloop vanaf 8.20 uur). De kinderen blijven over: eten hun boterhammen op school en spelen buiten (tussen 12.15 en 12.45 uur). De schooldag is om 14.00 uur afgelopen.

Op De Toren besteden we de leertijd effectief, omdat voldoende leertijd belangrijk is voor het leren en eigen maken van het leerstofaanbod voor onze leerlingen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven