Rooms Katholieke Basisschool De Toren

Witte Arend 2 4761 JA Zevenbergen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Toren

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website van RKBS De Toren! 

De Toren dankt haar naam aan de Lobbekestoren, onderdeel van het kasteel van Zevenbergen, die in 1421 de Sint-Elisabethvloed overleefde. Het stevige fundament van deze Toren is nog steeds zichtbaar in de wijk Torenveld. We zien het als onze primaire taak om net zo’n stevige basis bij onze leerlingen te ontwikkelen, zodat ze daar hun verdere leven van kunnen profiteren.  

Wij (het team van De Toren) geloven erin dat wij het verschil kunnen maken, in het leven van kinderen, als school en als team. Bij alles wat we doen stellen we het leren van onze leerlingen (en teamleden) centraal. Wij koesteren ambities, stimuleren talenten en willen een stevige basis (een fundament) ontwikkelen waar kinderen hun verdere leven van kunnen profiteren. We zijn trots op ons bevlogen team, dat niet alleen bestaat uit betrokken leerkrachten, maar ook onderwijsassistentes, specialisten en overige medewerkers die het leerproces van onze leerlingen ondersteunen.  

We zijn trots op de manier waarop we ons onderwijs organiseren; op een eigentijdse wijze, met oog voor de ontwikkeling van alle leerlingen, gericht op het leggen van een stevige basis voor de rest van hun schoolloopbaan. 

De Toren: Samen Lerend Ontwikkelen! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professioneel
  • Zorgzaam
  • Duurzaam
  • Samenwerkend
  • Innovatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Toren is een kleine familieschool. Persoonlijk contact en een warm welkom vinden we belangrijk. Voor leerlingen en ouders, maar ook voor collega's en ketenpartners uit de omgeving van de school. We kennen onze leerlingen en ouders en hebben oog voor elkaar.

Voor het aankomende schooljaar willen we als school graag een ouderinitiatief op starten. Onze school heeft zich de afgelopen jaren flink positief ontwikkeld. Het unit-onderwijs, coöperatief leren, een continurooster en de realisatie van een mooi plein en naastgelegen speelveld zijn slechts een paar zaken die ons onderscheidend maken ten opzichte van andere scholen. Wij zouden heel graag zien dat alle (toekomstige) kinderen die opgroeien in en om de school ook bij ons naar school komen. Enerzijds omdat we gewoon goed onderwijs bieden, maar ook omdat uit onderzoek blijkt dat het voor de toekomst van alle kinderen belangrijk is dat school een centrale ontmoetingsplek is waar kinderen met allerlei verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Wij willen bereiken dat onze kinderen een leven lang willen blijven leren weten, leren doen, leren zijn en leren samenleven.

Sinds maart 2022 vangt De Toren in twee taalunits leerlingen op die nieuw zijn in Nederland. De zogenoemde nieuwkomers. Dit zijn leerlingen tussen de 7 en 12 jaar die nog geen Nederlands spreken. In ongeveer een jaar leren deze kinderen genoeg Nederlands om in een reguliere groep in te stromen. Dit kan op De Toren, maar kan ook op een andere basisschool in de directe omgeving. Nieuwkomers tussen de 4 en 7 jaar worden opgevangen in de onderbouw unit. Gedurende dit schooljaar zal er regelmatig overleg zijn tussen het bestuur van De Waarden en vertegenwoordigers van de gemeente omtrent de positionering van de taalunits in de gemeente Zevenbergen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Toren hanteren we een continurooster, volgens het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de lessen van maandag t/m vrijdag voor alle groepen om 8.30 uur beginnen (met een inloop vanaf 8.15 uur). De kinderen blijven over: eten hun boterhammen op school en spelen buiten (tussen 12.15 en 12.45 uur). De schooldag is om 14.00 uur afgelopen.

Op De Toren besteden we de leertijd effectief, omdat voldoende leertijd belangrijk is voor het leren en eigen maken van het leerstofaanbod voor onze leerlingen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven