Openbare Basisschool De Boemerang

de Meeren 1 4761 SB Zevenbergen

  • Engels vanaf groep 1.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Boemerang
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Boemerang
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Boemerang
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Boemerang

Het team

Toelichting van de school

Mensen met passie

Wij zijn nieuwsgierig en willen continu vernieuwen en ontdekken. Uit passie en enthousiasme. Wij zijn daarom altijd gefocust op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Voor u is immers alleen het beste goed genoeg wanneer het om uw kind gaat. Om dat te realiseren moeten wij voorop lopen. Daarom laten onze leerkrachten zich jaarlijks bijscholen

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht een leerkracht ziek worden of langere tijd niet inzetbaar zijn, dan proberen we vervanging te organiseren. Met het lerarentekort is dit helaas geen vanzelfsprekendheid. Ons schoolbestuur is aangesloten bij Leswerk. Leswerk regelt voor diverse schoolbesturen in de regio West-Brabant de organisatie van korte en tijdelijke vacatures die ontstaan voor het waarnemen van de eigen medewerkers van de basisscholen binnen de schoolbesturen.

Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn vanuit Leswerk, dan zullen wij intern kijken naar mogelijkheden om de klas op te vangen. Wij streven er uiteraard naar om klassen niet naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze jongste leerlingen gaan 5 dagen per week naar school. Op woensdag en op vrijdag gaan zij tot 12 uur naar school.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de ochtend besteden we veel aandacht aan de basisvaardigheden, kortom goed onderwijs in  rekenen, lezen, schrijven en taal. In de middag zijn onze leerlingen actief bezig door middel van leerarrangementen (aardrijkskunde, geschieden, natuur en techniek), bewegingsonderwijs en cultuuronderwijs. Wij geven 2 uur per week bewegingsonderwijs.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Als bijlage treft u het document aan waarin beschreven welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden. 

Scholen werken met elkaar samen in grotere verbanden, waarin afspraken gemaakt zijn over de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben vanaf schooljaar 2023-2024 een specialist onderwijs-op-maat. De specialist zal zich bezighouden met het goed passend onderwijs kunnen bieden aan alle leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken als kindcentrum samen met Kibeo. Deze samenwerking wordt de komende jaren verder uitgewerkt.

Op dit moment beschikken wij over een instroomgroep voor kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden die toe zijn aan 'de volgende stap'. In de instroomgroep staat zowel een leerkracht als pedagogisch medewerker. In deze kleine setting van maximaal 16 leerlingen worden de leerlingen meegenomen in de schoolse setting. Ze stromen ná hun 4e jaar in in groep 1-2, in overleg met ouders op het moment dat de leerling hier klaar voor is.

Terug naar boven