Openbare Basisschool De Boemerang

de Meeren 1 4761 SB Zevenbergen

  • Onze school is gevestigd aan de Meeren 1 in Zevenbergen
  • veiligheid voor elk kind! Onze school is een Kanjerschool. We werken met de Kanjermethode
  • Engels vanaf groep 1.
  • vanaf groep 4 heeft elk kind een eigen device
  • We zitten in een ruim en mooi gebouw

Het team

Toelichting van de school

Mensen met passie

Wij zijn nieuwsgierig en willen continu vernieuwen en ontdekken. Uit passie en enthousiasme. Wij zijn daarom altijd gefocust op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Voor u is immers alleen het beste goed genoeg wanneer het om uw kind gaat. Om dat te realiseren moeten wij voorop lopen. Daarom laten onze leerkrachten zich jaarlijks bijscholen.

Ons team bestaat uit 18 personen. 3 mannen en 15 vrouwen. 

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht een leerkracht ziek worden of langere tijd niet inzetbaar zijn, dan proberen we vervanging te organiseren. Met het lerarentekort is dit helaas geen vanzelfsprekendheid. Ons schoolbestuur is aangesloten bij Leswerk. Leswerk regelt voor diverse schoolbesturen in de regio West-Brabant de organisatie van korte en tijdelijke vacatures die ontstaan voor het waarnemen van de eigen medewerkers van de basisscholen binnen de schoolbesturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Boemerang heeft een native speaker (vakleerkracht Engels), daarnaast is er een intern begeleider, een rekencoördinator, een gedragsspecialist , twee cultuurcoördinatoren, taalcoördinator in opleiding en een HB coördinator. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze jongste leerlingen gaan vier hele dagen naar school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag zijn de leerlingen van groep 1-2 altijd vrij. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de ochtend besteden we veel aandacht aan de basisvaardigheden, kortom goed onderwijs in  rekenen, lezen, schrijven en taal. In de middag zijn onze leerlingen actief bezig door middel van leerarrangementen (aardrijkskunde, geschieden, natuur en techniek), bewegingsonderwijs en cultuuronderwijs. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Als bijlage treft u het document aan waarin beschreven welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden. 

Scholen werken met elkaar samen in grotere verbanden, waarin afspraken gemaakt zijn over de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven