Openbare Basisschool De Boemerang

de Meeren 1 4761 SB Zevenbergen

  • Engels vanaf groep 1.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Boemerang
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Boemerang
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Boemerang
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Boemerang

In het kort

Toelichting van de school

"De Boemerang, opvang en onderwijs voor jouw toekomst"

De Boemerang is een openbare basisschool waar alle leerlingen welkom zijn, iedereen mag zijn wie hij of zij is. Wij bereiden kinderen voor op hun leven in een wereld die nu nog toekomst is! Kennisoverdracht blijft hierin erg belangrijk. De aangeleerde kennis laten wij onze leerlingen graag op een creatieve manier verwerken, samen met elkaar, in tweetallen of alleen. De Boemerang staat voor:

- Engels vanaf de peuters (Earlybird school) 

- Kunst en cultuur voor iedereen  (cultuurloperschool)

- Elk kind een eigen device vanaf groep 4 (iPad of Surface)

- Leerarrangementen (samen leren met en van elkaar binnen een thema)

- Een sociaal veilige school (Kanjermethode) 

- Thematischonderwijs


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Elke leerling een eigen device
  • Engels vanaf de kleuterklas
  • Cultuur
  • Kanjertraining
  • Thematisch onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven