Het Kofschip

Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar

 • Op Het Kofschip besteden we veel aandacht aan Kunst en creatieve vakken
 • Op Het Kofschip daar word je gezien! Zichtbaar in het verkeer en door de kleinschaligheid kennen we elkaar.

In het kort

Toelichting van de school

Dit is de schoolgids van OBS Het Kofschip: een klasse school waar ieder kind een kanjer is.

Het Kofschip staat voor:

 • Uitstekend onderwijs
 • Kanjerschool, iedereen is welkom
 • Partnerschap met ouders
 • Kunst, Cultuur, muziek en sport
 • Burgerschap

Een school waar kinderen graag willen zijn. Wij zijn trots op onze school.

Komt u een keertje kijken? Kijk ook op het-kofschip.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Iedereen is welkom
 • Kanjerschool
 • Kunst, cultuur, muziek, sport
 • Samenwerken met ouders
 • Burgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Kofschip is vanaf 1 augustus 2015 gevestigd op één locatie. Na een verbouwing van de locatie op de Platanenlaan zitten we sinds 1 augustus 2020 in een toekomstbestendig gebouw. Het leerlingenaantal was jaren stabiel, rond de 220 leerlingen, verdeeld over negen groepen. Afgelopen twee jaar is het leerlingaantal iets gedaald naar rond de 210. Op de teldatum 1-2-2023 was het leerlingaantal 205. De verwachting is dat we de komende jaren rond de 200 leerlingen zitten. 

Schooljaar 2023-2024 zijn er twee groepen 1/2, een groep 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. Gedurende het schooljaar stromen kinderen in die de leeftijd van 4 jaar bereiken. Zij starten in één van de groepen 1/2. Daarnaast kunnen ook kinderen in hogere groepen tussentijds instromen, door bijvoorbeeld verhuizing of verandering van school.  

Beeldmateriaal

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de student of leerkracht op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het toestemmingsformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.  Voor het afstudeeronderzoek geldt een andere bewaartermijn (7 jaar). Gebruik van beeldmateriaal voor afstudeeronderzoek valt daarom buiten het gebruik waarvoor via het toestemmingsformulier toestemming verleend wordt. Wanneer gebruik van beeldmateriaal voor een afstudeeronderzoek nodig is, moet de student hier apart toestemming voor vragen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven