Sterrenschool Zevenaar

Guido Gezellestraat 42 6901 KZ Zevenaar

  • De kanjertraining als basis voor ons pedagogisch klimaat; respect staat in een hoog vaandel!
  • Aandacht voor talenten en onderwijsbehoefte; dat is onderwijs!

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer,

Graag informeren wij u over de bijzonderheden van onze prachtige en bijzondere school.

Zoekt u een school met een vernieuwend onderwijsconcept (Sterrenschool) in combinatie met flexibele onderwijstijden, maak dan een afspraak voor een kennismaking. Onderwijs van de toekomst voor kinderen van nu!

Wij nodigen u graag uit voor een stralende kennismaking!
Hartelijke groet,

Femke Riphagen

Directie Sterrenschool Zevenaar

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterrenschoolconcept
  • Kind, ouder & team samen
  • Vakspecialisten met passie
  • Uitblinken
  • Kanjer- & gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sterrenschool Zevenaar is op 31 januari 2011 gestart in de wijk Groot Holthuizen met een enthousiast en ambitieus team. Nu, 10 jaar later, heeft de school een nieuwe stap gemaakt en is verhuisd naar de locatie Guido Gezellestraat, Schrijvershoek. Een uitgelezen kans om het concept nog krachtiger neer te zetten.

Met ruim 130 leerlingen op 1 oktober 2021 is Sterrenschool Zevenaar een relatief kleinschalige school waar ouders heel bewust voor kiezen en samen met hen, andere betrokkenen en ondersteunende organisaties een uniek concept realiseert. Dit betekent dat wij niet alleen leerlingen uit de wijk Schrijvershoek op onze school hebben, maar ook leerlingen uit andere wijken van Zevenaar en uit omliggende dorpen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderen kunnen meer uren onderwijstijd per week maken, met een maximum van 27,0 uur (starttijd 08.00, 08.30 of 09.00 uur en eindtijd 14.00, 14.30 of 15.00 uur). Die extra uren worden ‘opgenomen’ in de vorm van een knipkaartdag. Alle knipkaartdagen, m.u.v. 2 flexibele knipkaartdagen, worden vastgelegd, zodat leerkrachten hun onderwijsaanbod hierop kunnen afstemmen. Hiervoor zijn twee momenten gepland: voorafgaand aan de zomervakantie en voorafgaand aan de Kerstvakantie.

Een onderwijsweek bij Sterrenschool Zevenaar bestaat uit een vier- of vijfdaagse schoolweek. De uitzondering hierop zijn de weken waarin een feestdag valt, op dat moment kan een driedaagse schoolweek ontstaan.  Opnemen van extra uren kan door middel van knipkaartdagen. De knipkaartdagen zijn vastgelegd in vier soort knipkaart-arrangementen:

a. Een arrangement waarbij het kind per week 25,5 uur onderwijstijd heeft. Daarbij horen geen knipkaartdagen per schooljaar

b. Een arrangement waarbij het kind per week 26,0 uur onderwijstijd heeft. Daarbij horen 4 knipkaartdagen per schooljaar

c. Een arrangement waarbij het kind per week 26,5 uur onderwijstijd heeft. Daarbij horen 8 knipkaartdagen per schooljaar

d. Een arrangement waarbij het kind per week 27,0 uur onderwijstijd heeft.Daarbij horen 12 knipkaartdagen per schooljaar

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sterrenschool Zevenaar heeft meerdere beleidsstukken gerelateerd aan veiligheid, mediabeleid en pedagogisch klimaat. Alle beleidsstukken zijn in te zien op school. Ouders kunnen hiervoor altijd contact opnemen met de directeur van de school.

Terug naar boven