Basisschool De Okkernoot

J.A. Nijhoffstraat 1 6671 ZL Zetten

 • Schoolfoto van Basisschool De Okkernoot
 • Schoolfoto van Basisschool De Okkernoot

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dag 1:  

 • Vervanging via Invalpool (Ippon)              
 • Collega bereid vinden die extra wil werken, te vervangen              
 • Geen vervanging beschikbaar = klas opsplitsen

Dag 2:  

 • Vervanging via Invalpool (Ippon)              
 • Collega bereid vinden die extra wil werken, te vervangen              
 • Geen vervanging beschikbaar = klas naar huis sturen

Dag 3:  

 • Vervanging via Invalpool (Ippon)              
 • Collega bereid vinden die extra wil werken, te vervangen              
 • Geen vervanging beschikbaar = klas naar huis sturen

Dag 4:  

 • Vervanging via Invalpool (Ippon)              
 • Collega bereid vinden die extra wil werken, te vervangen              
 • Geen vervanging beschikbaar = klas naar huis sturen

Dag 5:  

 • Vervanging via Invalpool (Ippon)              
 • Collega bereid vinden die extra wil werken, te vervangen              
 • Geen vervanging beschikbaar = klas naar huis sturen

Hierna volgt meestal een verzoek tot langdurige vervanging.Ouders worden ten alle tijden bericht over de afwezigheid van een docent door de directie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er zijn 5 groepen in het schooljaar 2023-2024: 

 • Groep 1/2  
 • Groep 3/4  
 • Groep 5  
 • Groep 6/7     
 • Groep 8

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

-

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Aan de hand van verschillende vormingsgebieden geven wij inhoud aan ons onderwijs.

Taal

Onze taalmethode is aantrekkelijk voor kinderen en leert hen hun woordenschat uit te breiden, verhalen, brieven en verslagen te schrijven en werkstukken en uittreksels te maken. Ook spreekwoorden en het ontleden van zinnen maken deel uit van de taallessen.

Spreken en luisteren

Dit gebeurt met behulp van verschillende gespreksvormen, zoals het kringgesprek, het leergesprek, een discussie, een spreekbeurt en luisteroefeningen.

Lezen

Deze basisvaardigheid staat bij ons hoog in het vaandel. Dit is een van de belangrijkste onderdelen van ons lesprogramma. Aan deze vaardigheid wordt al voorbereidend gewerkt in de groepen 1 en 2. Voorlezen bevordert de belangstelling van de kinderen voor boeken en daarnaast worden verschillende visuele en auditieve oefeningen gedaan die noodzakelijk zijn om te kunnen leren lezen in groep 3. Vanaf groep 4 gaan de kinderen ook oefenen met begrijpend lezen en vanaf groep 7 leren zij studerend lezen. Uiteraard besteden wij veel aandacht aan de leesmotivatie. Wij vinden dat lezen leuk moet zijn en hebben verschillende activiteiten in ons programma waardoor wij de leesmotivatie stimuleren. Zo lezen kinderen van groep 7 en 8 met regelmaat voor aan de jongste kinderen en zijn er meerdere leesactiviteiten school breed ingepland.

Schrijven

Vanaf groep 1 oefenen wij de fijne motoriek die noodzakelijk is om te leren schrijven. Vanaf groep 3 t/m groep 6 gebeurt dat systematisch in de lessen. Daarna ontwikkelen de meeste kinderen een eigen handschrift, waarbij tempo en leesbaarheid belangrijke aandachtspunten zijn.

Rekenen en wiskunde

In groep 1 beginnen wij met tellen en het aanleren van begrippen als: meer/minder, groot/klein, verdelen en meten. Rekenen en wiskundig denken worden aangeleerd met een realistische rekenmethode. Daarbij gaan wij uit van praktische situaties en voorbeelden. Ook doen wij de oefeningen vaak op de computer, omdat dit stimulerend en corrigerend werkt voor de kinderen. Leerlingen in groep 8 werken regelmatig op de rekenmachine en oefenen o.a. in het maken en interpreteren van grafieken en tabellen. Daarnaast werken alle groepen vanaf groep 3 regelmatig op de Chromebooks.

Engels

De Engelse taal wordt steeds belangrijker voor onze ‘wereldburgers’. Alle groepen, dus ook de kleuters, krijgen hier wekelijks les in middels de digitale methodes: ‘I-pocket’ en ‘Take it easy’.

Wetenschap en techniek

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen technieklessen. Met behulp van speciale techniekkisten kunnen de leerlingen in kleine groepjes zelfstandig ervaring opdoen met verschillende technieken en experimenten. Het gaat daarbij om leren door te doen. Vaardigheden, kennis en inzicht worden zo ontwikkeld. Het gaat b.v. om constructies, technieken als metselen, gips gieten, papierscheppen, werken met magneten, tandwielen, elektriciteit en microscopen.

Sociale en emotionele vorming

Samen spelen en samenwerken vinden wij zeer belangrijke activiteiten, waar de kinderen op allerlei manieren in oefenen: het delen van materialen, op je beurt wachten, anderen helpen, maar ook opkomen voor je zelf, omgaan met teleurstellingen en succes, doorzetten. Allemaal zaken die kinderen kunnen en moeten leren.

Culturele vorming

Wij werken aan de culturele vorming en onderscheiden hierin zes onderdelen: toneel, muziek, beeldende vorming, dans, literatuur en film. Ook komen de onderdelen muziek en toneel terug in onze weeksluitingen, welke bijna elke week plaatsvinden. Uniek is het oudertoneel, waarbij ouders aan het eind van het schooljaar een voorstelling voor de kinderen opvoeren. Het spel, kleding, decors en muzikale begeleiding zijn van hoge kwaliteit en bezorgen de kinderen en deelnemende ouders veel plezier.

Beeldende vorming

Bij de vakken tekenen en handvaardigheid stimuleren wij naast expressie en creativiteit ook het kritisch en analytisch waarnemen. Wij leren verschillende technieken, die bij allerlei werk kunnen worden toegepast. Ook esthetische vorming, gereedschap- en materiaalkennis en diverse beeldelementen komen aan bod.

Terug naar boven