Basisschool De Okkernoot

J.A. Nijhoffstraat 1 6671 ZL Zetten

Schoolfoto van Basisschool De Okkernoot

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de SchoolVenster van OBS de Okkernoot. Op deze pagina kunt u vinden wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden, wat onze opbrengsten zijn en welke adviezen wij geven met betrekking tot het voortgezet onderwijs. 

Wilt u een compleet beeld van de school, dan kunt u kijken op onze website www.okkernoot.nl 
U bent van harte welkom om een keer langs te komen. Op die manier kunt u even sfeer proeven en kennis maken met ons en ons pedagogisch klimaat.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een stevige basis
  • IPC
  • Sociale veiligheid
  • Weeksluitingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school kenmerkt zich door kleinschaligheid. Het team kent de namen van de kinderen en hun ouders. De leerlingen en hun ouders kennen alle medewerkers. Dit zorgt voor een fijne sfeer, waarin korte communicatielijnen centraal staan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft in samenwerking met ouders en vrijwilligers eeneen tussenschoolse opvang waar kinderen en ouders gebruik van kunnen maken. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd voorde tussenschoolse opvang. Uitgangspunt is dat de vergoedingen de kosten dekken die gemaakt worden. Er is geen winstoogmerk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven