Basisschool De Okkernoot

J.A. Nijhoffstraat 1 6671 ZL Zetten

  • Schoolfoto van Basisschool De Okkernoot
  • Schoolfoto van Basisschool De Okkernoot
  • Schoolfoto van Basisschool De Okkernoot
  • Schoolfoto van Basisschool De Okkernoot

In het kort

Toelichting van de school

De Okkernoot is een kleine school met veel aandacht voor het individuele kind. Naast de kernvakken rekenen, lezen en taal besteden wij veel aandacht aan sociaal emotionele ontwikkeling. Zo is er elke week een weeksluiting, waarbij alle leerlingen, ouders en andere belangstellenden gezamenlijk bij elkaar komen om te genieten van vieringen voor en met elkaar.

Wij zijn daarnaast een IPC school (International Primary Curriculum). Meer informatie hierover kunt u vinden op ipc-nederland.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind centraal
  • Kleinschalig
  • IPC
  • Weeksluitingen
  • Cultuur, gym, lezen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school kenmerkt zich door kleinschaligheid. Het team kent de namen van de kinderen en hun ouders. De leerlingen en hun ouders kennen alle medewerkers. Dit zorgt voor een fijne sfeer, waarin korte communicatielijnen centraal staan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft in samenwerking met ouders en vrijwilligers eeneen tussenschoolse opvang waar kinderen en ouders gebruik van kunnen maken. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd voorde tussenschoolse opvang. Uitgangspunt is dat de vergoedingen de kosten dekken die gemaakt worden. Er is geen winstoogmerk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven