Basisschool De Okkernoot

J.A. Nijhoffstraat 1 6671 ZL Zetten

  • Schoolfoto van Basisschool De Okkernoot
  • Schoolfoto van Basisschool De Okkernoot

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de SchoolVenster van OBS de Okkernoot. Op deze pagina kunt u vinden wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden, wat onze opbrengsten zijn en welke adviezen wij geven met betrekking tot het voortgezet onderwijs. 

Wilt u een compleet beeld van de school, dan kunt u kijken op onze website www.okkernoot.nl 
U bent van harte welkom om een keer langs te komen. Op die manier kunt u even sfeer proeven en kennis maken met ons en ons pedagogisch klimaat.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een stevige basis
  • Blink Wereld
  • Sociale veiligheid
  • Weeksluitingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school kenmerkt zich door kleinschaligheid. Het team kent de namen van de kinderen en hun ouders. De leerlingen en hun ouders kennen alle medewerkers. Dit zorgt voor een fijne sfeer, waarin korte communicatielijnen centraal staan.

Op 1 februari 2023 was ons leerlingaantal 113.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven