Daltonschool de Meene

Frans Halsstraat 25 7021 DL Zelhem

Schoolfoto van Daltonschool de Meene

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 is er een tevredenheidspeiling geweest onder teamleden, ouders en kinderen. Uitkomsten staan genoteerd in de kwaliteitsbieb en zijn besproken met diverse geledingen. De uitkomsten zijn neergezet als speerpunten in het schoolplan 2019-2023 en het jaarplan 2022-2023.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven