Daltonschool de Meene

Frans Halsstraat 25 7021 DL Zelhem

Schoolfoto van Daltonschool de Meene

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Dalton school De Meene in Zelhem. Op onze school wordt gewerkt volgens de Daltonprincipes, waardoor we kinderen een stevige basis meegeven voor hun toekomst. 5 belangrijke kernwaarden staan centraal in ons onderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. Ons motto is 'Samen leren, samen groeien!'  Kinderen, leerkrachten en ouders zorgen samen voor een leerzame en prettige schooltijd zodat na groep 8 de kinderen op de plek komen waar ze het beste verder kunnen ontwikkelen. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Daltonschool de Meene. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.  

Heeft u door het lezen van deze site vragen of interesse in de school dan bent u natuurlijk van harte welkom.

U kunt contact opnemen met de onderwijskundig schoolleider Janny Velzing.

E: directie@cdsdemeene.nl

T:0314622002

Bekijkt u ook onze schoolwebsite: www.cbsdemeene.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de "Krimpregio Achterhoek". Het aantal basisschoolleerlingen in deze regio daalt de komende jaren fors. Er is tot 2020 een afname van 20 tot 30%. De prognose voor deze school voor het schooljaar 2016-2017 bedraagt 164 leerlingen
Weergave

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven