Daltonschool de Meene

Frans Halsstraat 25 7021 DL Zelhem

Schoolfoto van Daltonschool de Meene

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Dalton school De Meene in Zelhem. Op onze school wordt gewerkt volgens de Daltonprincipes, waardoor we kinderen een stevige basis meegeven voor hun toekomst. 5 belangrijke kernwaarden staan centraal in ons onderwijs:

  • verantwoordelijkheid,
  • zelfstandigheid,
  • samenwerking,
  • effectiviteit,
  • reflectie.

Ons motto is 'Samen leren, samen groeien!'  Kinderen, leerkrachten en ouders zorgen samen voor een leerzame en prettige schooltijd zodat na groep 8 de kinderen op de plek komen waar ze het beste verder kunnen ontwikkelen. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Daltonschool de Meene. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.  

Heeft u door het lezen van de website vragen of interesse in de school dan bent u natuurlijk van harte welkom voor een rondleiding om de school van binnen te komen bewonderen.

U kunt contact opnemen met de teamleider Eke Anna Spronk of de directeur Wilco Groters

E: directie@cdsdemeene.nl

T:0314622002


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Rots en Water
  • Christelijke identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De grafiek laat zien dat de verwachte daling volgens de prognose niet kloppend is.  De school zit wat betreft leerlingenaantal redelijk stabiel. Het Daltononderwijs biedt voor huidige en nieuwe ouders houvast en geeft daarmee de kans aan kinderen om goed te kunnen ontwikkelen.
We merken tevens dat ook meer mensen van buiten Zelhem de weg weten te vinden naar onze school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven