Basisschool Jan Ligthart

Talmastraat 1 7021 AT Zelhem

 • Vanuit de 4 uitgangspunten; kindgericht, positiviteit, samen werken en toekomstgericht leggen wij graag "een goede basis voor de toekomst!"
 • Kanjer + POWER training, veiligheid, 
 plezier op school, enthousiasme, 
 wederzijds respect en zelfvertrouwen.
 • Kansen, tegemoet komen aan onderwijs behoeften, interactief - en opbrengst gericht werken, hoge doelen stellen en talenten benutten.
 • Kinderen, Structureel Coöperatief Leren, kanjertraining, interactief werken, ouders en collega's.
 • Kinderen en volwassenen die zich blijven ontwikkelen, zelfstandigheid, ICT en Techniek.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht doen we in eerste instantie een beroep op onze vervangingspool. In de meeste gevallen is er dan een vervanger voorhanden. Mocht dit niet lukken is er intern een aantal mogelijkheden om de zieke leerkracht te vervangen. Mocht ook dit niet lukken worden worden er naar andere oplossingen gezocht. Mocht de vervanging langer dan één dag duren en is er dan geen vervanging voor handen, verzoeken wij de ouders/verzorgers hun kind(eren) een dagje thuis te houden. Mocht dit organisatorisch niet mogelijk zijn, dan zijn ze uiteraard welkom op school, waar ze opgevangen worden in een andere groep, met aangepast werk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school hebben we voor muziek een vakdocent die één keer per week les komt geven. 
Humanistische en godsdienstige vorming wordt gegeven aan kinderen die zich daarvoor opgegeven hebben.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Terug naar boven