Basisschool Jan Ligthart

Talmastraat 1 7021 AT Zelhem

 • Vanuit de 4 uitgangspunten; kindgericht, positiviteit, samen werken en toekomstgericht leggen wij graag "een goede basis voor de toekomst!"
 • Kanjer + POWER training, veiligheid, 
 plezier op school, enthousiasme, 
 wederzijds respect en zelfvertrouwen.
 • Kansen, tegemoet komen aan onderwijs behoeften, interactief - en opbrengst gericht werken, hoge doelen stellen en talenten benutten.
 • Kinderen, Structureel Co√∂peratief Leren, kanjertraining, interactief werken, ouders en collega's.
 • Kinderen en volwassenen die zich blijven ontwikkelen, zelfstandigheid, ICT en Techniek.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom in deze nieuwe schoolomgeving, waarin wij u meenemen naar onze school, onze visie en werkwijze. We hopen u daarmee een beeld te geven van "de basis voor de toekomst" die wij graag neerleggen voor uw kind, van waaruit het zich kan verder ontwikkelen. Om dit te realiseren werken we op de Jan Ligthartschool vanuit 4 belangrijke uitgangspunten: kindgericht, positiviteit, samen werken en toekomstgericht. Deze vormen het fundament waarop verder gebouwd kan worden om optimaal onderwijs Eigen - Wijs - Worden te kunnen realiseren.

Team Jan Ligthart

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • EIGEN - WIJS - WORDEN
 • kindgericht
 • positiviteit
 • samen werken
 • toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven