Sccsschl 3.0

Wolfersveenweg 3 7021 HH Zelhem

  • Aan de slag met je eigen vragen die je hebt rondom een onderwerp.
  • Starten met de leesontwikkeling wanneer je eraan toe bent.
  • Zelf je eetmoment leren plannen. Eten doen we in het 'restaurant'.
  • Een opgeruimde en goed ingerichtte omgeving zorgt voor rust en overzicht.
  • Van en met elkaar leren, met verschillende leeftijden. Hier gebeurt het bij Engels.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Successchool 3.0. Sccsschl 3.0 is zeven jaar geleden gestart met een vernieuwd schoolconcept na een fusie met 4 kleine scholen uit de omgeving. De school is gevestigd in het buurtschap Wolfersveen en biedt een prachtige natuurlijke buitenspeelplaats waar kinderen nog kinderen kunnen zijn. Voor 2013 heette de school Nut basisschool Wolfersveen. Op deze pagina laten we u kennis maken met de school en krijgt u een eerste indruk van de waarden van de school, de prestaties, beleidsstukken, ontwikkelpunten etc. Een goed beeld krijgt u pas wanneer u even langs komt om te proeven van de sfeer, om te ervaren wat het is om kind te mogen zijn op Sccsschl 3.0. Een school met een naam waarin de klinkers bewust zijn weg gelaten om de nieuwsgierigheid te wekken. Waar kinderen successen op mogen doen om te groeien in hun zelfvertrouwen en daardoor weer stappen in hun ontwikkeling willen zetten. Hoe dat gebeurt kunnen de kinderen zelf u het beste vertellen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden gaat voor kennis
  • Omarmen eigenheid ieder kind
  • Rust en reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt op 1 oktober 2020 80 leerlingen. De indeling per leerjaar wisselt in een jaar omdat er vier overvlieg momenten zijn waarop een kind door kan stromen naar de volgende unit en daarmee door kan blijven groeien op eigen niveau. 

Wat de toekomst betreft zijn de verwachtingen dat er jaarlijks ongeveer 6 tot 8 leerlingen vanuit unit 1 doorstromen. Unit 1 is een goed draaiende kleinschalige speelleergroep van Avonturijn. Die is ook gehuisvest in de school. Daarnaast komen er ieder jaar nog leerlingen tussentijds instromen die soms vastlopen op de huidige school. Dit zijn niet zozeer gedragsmatige problemen als wel de aansluiting bij de onderwijsbehoeften die niet passend zijn. Vanwege het onderwijsconcept in combinatie met de natuurlijke omgeving heeft de school een aantrekkingskracht in een groot gebied. 15 tot 20 km reisafstand vormt hierbij geen uitzondering.

Wanneer een kind aangemeld wordt op Sccsschl 3.0 ontstaat er een zorgplicht. In gesprek met ouders en school worden de behoeften van kinderen in kaart gebracht. Bij vier jarigen gebeurt dit alleen wanneer in het aanmeldingsgesprek helder wordt dat een kind specifieke aandachtspunten heeft. Bij zij instromers zullen de behoeften en kwaliteiten van het kind altijd een onderdeel van het gesprek vormen. Na het aanmeldingsgesprek wordt in overleg met ondersteuningscoach en ouders bepaald of het haalbaar is om op Sccsschl 3.0 aan de behoeften te kunnen voldoen.

Weergave

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen hebben 3 kwartier pauze op een dag. Vaak kiezen ze ervoor om in de ochtend 15 min. te gebruiken en rond 12.00/12.15 uur 30 min.

Bij kinderen met een vaste planning staan de pauze tijden ingepland.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Het protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie vormt een onderdeel van het schoolveiligheidsplan.

Sccsschl 3.0 is een gezonde school. Voor het tussendoortje 's morgens en het eten tussen de middag vragen wij u vooral te denken aan de gezonde variant. 's Morgens fruit of een cracker en 's middags een gezonde boterham is voldoende. Ook bij het drinken raden we aan om drankjes met veel suiker te vermijden. Water is een gezond alternatief. Sccsschl 3.0 doet ook mee met de schoolmelk actie. Op www.campina.nl kunt u uw kind aanmelden wanneer u gebruik wilt maken van schoolmelk tijdens de lunch. Wanneer er toch koeken en koekjes in de trommel belanden worden deze weer mee gegeven naar huis. Is uw kind jarig? Denkt u dan ook aan de gezonde variant?! Kinderen zijn ook gelukkig met een stukje fruit of een blokje kaas.

Terug naar boven