Tobiasschool - vrijeschool voor speciaal basis onderwijs

Prof. Lorentzlaan 16 3701 CC Zeist

  • Schoolfoto van Tobiasschool - vrijeschool voor speciaal basis onderwijs
  • Leerlingen werken op hun eigen niveau in tafelgroepjes met ieder een eigen taak. Zo leren ze samenwerken én zelfstandig werken.
  • Alle leerlingen krijgen basisinstructie. Zij zijn ingedeeld in arrangementen, waardoor ze verlengde- of verdiepte leerstof kunnen ontvangen.
  • In het periodeonderwijs wordt de leerstof bewegend, muzikaal, kunstzinnig of handvaardig verwerkt.
  • Vanaf de jongste groep wordt naar aanleiding van de lesstof o.a. geschilderd, getekend en geboetseerd.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zie schoolgids

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basis van de schoolloopbaan en de leeftijd worden de leerlingen ingedeeld in 4 (combinatie-)klassen.
De huidige klassenindeling is als volgt:

SBO-1: groep 3, 4 en 5

SBO-2: groep 6

SBO-3: groep 7

SBO-4: groep 8

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Tobiasschool is een vrijeschool voor speciaal basis onderwijs.

De Tobiasschool biedt onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren en gedrag.

Het betreft o.a. leerlingen met leerproblemen a.g.v.: - beperkte cognitieve capaciteiten en/of een discrepanties in het intelligentieprofiel; - beperkte zelfstandigheid; - sociaal-emotionele problematiek (internaliserende/externaliserende problematiek); - autisme spectrumstoornissen, AD(H)D, hechtingsproblematiek, angststoornissen, dyslexie, dyscalculie, spraak-taalstoornissen, motorische ontwikkelings vragen, algehele ontwikkelingsachterstanden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven