Tobiasschool - vrijeschool voor speciaal basis onderwijs

Prof. Lorentzlaan 16 3701 CC Zeist

  • Schoolfoto van Tobiasschool - vrijeschool voor speciaal basis onderwijs
  • Leerlingen werken op hun eigen niveau in tafelgroepjes met ieder een eigen taak. Zo leren ze samenwerken én zelfstandig werken.
  • Alle leerlingen krijgen basisinstructie. Zij zijn ingedeeld in arrangementen, waardoor ze verlengde- of verdiepte leerstof kunnen ontvangen.
  • In het periodeonderwijs wordt de leerstof bewegend, muzikaal, kunstzinnig of handvaardig verwerkt.
  • Vanaf de jongste groep wordt naar aanleiding van de lesstof o.a. geschilderd, getekend en geboetseerd.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrije School Onderwijs
  • Kunstzinnig en Muzikaal
  • Hoofd, Hart en Handen
  • Veilig en Sociaal
  • Maatwerk in de Lessen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Tobiasschool is een kleinschalige, veilige school. Er zijn vier (combinatie-)groepen bestaande uit maximaal 16 leerlingen.

Weergave

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school hanteert de aangegeven schooltijden voor de gehele school, met uitzondering van SBO 1 (groep 3, 4 en 5) die op vrijdag tot 12.30 uur les heeft.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven