Tobiasschool - vrijeschool voor speciaal basis onderwijs

Prof. Lorentzlaan 16 3701 CC Zeist

 • Schoolfoto van Tobiasschool - vrijeschool voor speciaal basis onderwijs
 • Schoolfoto van Tobiasschool - vrijeschool voor speciaal basis onderwijs
 • Schoolfoto van Tobiasschool - vrijeschool voor speciaal basis onderwijs
 • Schoolfoto van Tobiasschool - vrijeschool voor speciaal basis onderwijs
 • Schoolfoto van Tobiasschool - vrijeschool voor speciaal basis onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vrijeschool
 • Kunstzinnig en muzikaal
 • Hoofd, hart en handen
 • Veilig en sociaal
 • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Welke leerlingen komen naar onze school?

Onze school staat open voor alle leerlingen die een toelaatbaarheidsverklaring hebben voor het SBO en aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. De Tobiasschool is een kleinschalige, veilige school. Er zijn vier (combinatie-)groepen bestaande uit maximaal 16 leerlingen.

De Tobiasschool biedt onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren en gedrag, waarbij de leerproblematiek veelal voorliggend is. Het betreft o.a. leerlingen met leerproblemen als gevolg van:

 • Lager dan gemiddelde algemene intelligentie en/of een grillig intelligentieprofiel;
 • Sociaal-emotionele problematiek (bv. faalangst);
 • Autisme spectrumstoornissen, AD(H)D, hechtingsproblematiek, angststoornissen, dyslexie, dyscalculie, (spraak)taalstoornissen (TOS), motorische ontwikkelingsvragen, medische aandoeningen, algehele ontwikkelingsachterstanden of niet-gediagnosticeerde problematiek.

Vrijwel alle leerlingen komen sociaal-emotioneel jonger over dan hun kalenderleeftijd doet vermoeden en een groot deel van de leerlingen heeft een beperkt concentratievermogen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
58
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven