Zeister Schoolvereeniging

Verlengde Slotlaan 13 3707 CA Zeist

Schoolfoto van Zeister Schoolvereeniging

Het team

Toelichting van de school

Naast een vakleerkracht voor gym en muziek, heeft de Zeister Schoolvereeniging ook een vakleerkracht ICT. De vakleerkracht ICT geeft ICT-lessen aan de groepen 4 t/m 8 en doet ICT-projecten met groep 1 t/m 3. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Zeister Schoolvereeniging worden vervangingen intern (met het eigen team) geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Co-teaching

De Zeister Schoolvereeniging werkt met co-teaching. Co-teaching betekent letterlijk ‘samen lesgeven’. Bij ons op school houdt het in dat twee leerkrachten samen de verantwoordelijkheid delen voor het geven van onderwijs aan een groep. Vanaf groep 3 zijn er twee dagen per week twee leerkrachten aan het werk in dezelfde groep. Dit betekent meer expertise en meer mogelijkheden voor begeleiding en ondersteuning in alle groepen.

Specialisten

Op de Zeister Schoolvereeniging zijn specialisten opgeleid. Specialisten op bepaalde (vak)gebieden (bijvoorbeeld een HB-specialist, rekenspecialist, gedragsspecialist) zijn in de school aanwezig. De specialist adviseert en ondersteunt het team, de directie en ouders op hun vakgebied. Ook kan het zijn dat de specialist werkt met individuele of groepjes kinderen. 

Vakleerkrachten

Naast de groepsleerkracht(en) is er een vakleerkracht voor gymnastiek voor groep 3 t/m 8. In de groepen 4 t/m 8 worden door de ICT-coördinator ICT-lessen verzorgd of losse projecten in de groepen 1 t/m 3. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vak                  Groep  1-2       3-4       5 t/m 8

Taal (incl. Engels)        15%     45%     40%

Rekenen                      15%     20%     20%

Kennisgebieden           5%       5%      20%

Expressie                    25%     20%      10%

Spel en beweging       25%       5%        5%

Sociale vaardigheden  15%       5%        5%

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor nadere informatie over de doelgroepen waaraan de Zeister Schoolvereeniging ondersteuning kan bieden en op welke wijze, verwijzen wij naar het Schoolondersteuningsplan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij werken vanaf schooljaar 2021-2022 op de ZSV aan de zes uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs: 1) Van eind naar begin 2) School > Groep > Leerling 3) Overeenkomsten in onderwijsbehoeften 4) De middenmoot als vertrekpunt 5) Eerst convergent, dan divergent 6) Respons op leerroute.

Wij hebben het onderwijsaanbod van de kernvakken beschreven in onderwijsplannen. In de onderwijsplannen staat een schoolspecifieke beschrijving van een passend onderwijsaanbod voor onze populatie.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het gebouw van de Zeister Schoolvereeniging is een buitenschoolse opvang gevestigd. Meer informatie hierover en andere organisaties voor buitenschoolseopvang vindt u in onze schoolgids.

Terug naar boven