Zeister Schoolvereeniging

Verlengde Slotlaan 13 3707 CA Zeist

Schoolfoto van Zeister Schoolvereeniging

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool is een belangrijke periode in het leven van een kind. De omgeving waarin een kind opgroeit is van grote invloed op zijn of haar ontwikkeling.  Wij laten u door middel van deze site kennis maken met onze mooie school. We geven u een beeld van hoe wij deze belangrijke en mooie taak samen met u als ouders op ons nemen.

U kunt op onze website ook veel informatie vinden. Heeft u vragen dan bent u altijd welkom om contact met ons op te nemen.

Hartelijke groeten van het team Zeister Schoolvereeniging

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandig
  • Samen
  • Vooruit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Zeister Schoolvereeniging ligt middenin het Zeister Lyceumkwartier. Veel leerlingen komen uit de wijk, maar er zijn ook leerlingen die van elders in Zeist naar onze school komen. De school kent een homogene leerlingenpopulatie. Ouders van onze leerlingen zijn gemiddeld hoogopgeleid. Er zijn doorgaans geen leerlingen met gewichtsfactor > 0.

De Zeister Schoolvereeniging heeft een constant leerlingenaantal van rond de 250 leerlingen. Er is geen ambitie om te groeien, maar juist om kleinschalig te blijven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
241
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het Schoolveiligheidsplan is de mentale en fysieke veiligheid in meest brede zin omschreven waaronder ook: het beleid rondom (digitale) communicatie, school-/klassenregels, het beleid rondom de RI&E en het Plan van Aanpak.

In het Plan Sociale Veiligheid is beleid beschreven op het voorkomen van pesten of pestgerelateerd gedrag. Dit betekent een breder en dieper beleid ten aanzien van pesten, sociale veiligheid in het algemeen, agressie, geweld en seksuele intimidatie. De focus ligt vooral op preventie en voorlichting ter voorkoming van incidenten.

Terug naar boven