De Damiaanschool

Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

  • Op een steenworp afstand van de locatie Rozenstraat, waar de groepen 6-8 zijn gehuisvest.
  • Midden in het centrum van Zeist, waar de groepen 1-5 zijn gehuisvest.
  • Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vinden wij belangrijk.
  • In de visieboom staan de kernwaarden en de diverse dimensies beschreven.
  • Naast de cognitieve vakken besteden we ook aandacht aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Beste geïnteresseerde 'bezoeker' van de Damiaanschool,

Welkom bij "Scholen op de kaart". Hier wordt een beeld gegeven van wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden, onze opbrengsten en adviezen m.b.t. het voortgezet onderwijs. Het is een document in ontwikkeling dus zal met enige regelmaat aangepast worden. Wij hopen hiermee u voldoende inzicht te geven in onze organisatie. Hieronder enige belangrijke uitgangspunten/kenmerken van ons onderwijsconcept. Mocht de informatie aanleiding geven tot vragen, laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,

Willem Zijderveld directeur locatie Centrum

DE DAMIAAN MAAK(T) HET VERSCHIL !

Missie: samen groeien en vanuit eigen kracht leren bloeien

Onze samenleving heeft behoefte aan kritische en democratische deelnemers, waarbij gevoel en verstand in harmonie kunnen samenwerken. Hierin zit een opdracht voor de school: we zijn pas tevreden als de talenten van de kinderen maximaal worden ontplooid. Daarom volgen we de ontwikkelingen van de kinderen op de voet. Leerlingen die achterblijven of een bovengemiddelde aanleg hebben, krijgen gerichte leerstof en aandacht. Van de kinderen verwachten we dat ze hun spel en hun werk serieus nemen, dat ze een ontdekkingsgerichte instelling hebben en dat ze uitgroeien tot evenwichtige schoolverlaters die met een brede basis een bewuste en zekere stap zetten naar het voortgezet onderwijs.

Belangrijke pijlers van ons onderwijs zijn:

betrokkenheid - respectvolle omgang - samenwerking - verantwoordelijk voor elkaar

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Respectvolle omgang
  • Samenwerking
  • Verantwoordelijk voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Damiaanschool-Centrum telt momenteel 378 leerlingen. Er zijn twee locaties: locatie Rozenstraat (groep 1-5) en locatie Leliestraat (groep 6-8).  Locatie Kerckebosch is op januari 2021 afgesplitst van Damiaan-centrum, en is nu een zelfstandige locatie: Damiaanschool-Kerckebosch.

De leerlingpopulatie op het centrum is gemengd en een afspiegeling van de wijk.

We zijn verbonden met verschillende BSO`s. BSO Kind & Co is in ons pand op de Rozenstraat gevestigd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
319
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle informatie over buitenschoolse opvang kunt u vinden op de website van de school: www.damiaanschool.nl 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven