Openbare Jenaplanschool Het Spoor

Stationslaan 3 3701 EN Zeist

Mooier kunnen ze niet worden.

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u de gelegenheid nader met de openbare jenaplanschool Het Spoor kennis te maken. Behalve het onderwijsconcept, de schoolorganisatie komen ook de schoolresultaten en de uitstroom van leerlingen aan bod. Sommige data zijn afkomstig van DUO en de Inspectie en andere data afkomstig van de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de data en feiten. Het Spoor maakt deel uit van de Stichting Wereldkidz. Zo krijgt u al met al een helder beeld van Het Spoor.

Het Spoor bestaat al vanaf 1957 en is sinds mei 1987 een Jenaplanschool. De school is gelegen op een mooi terrein met veel speelruimte nabij het centrum van Zeist. Op het terrein is een apart gebouw waar twee van de vier kleutergroepen gehuisvest zijn. In 2002 is het hoofdgebouw volledig gerenoveerd. Tevens is er een uitbreiding van vijf nieuwe lokalen gerealiseerd. De school telt nu 13 groepen. Bij binnenkomst ziet u een grote gemeenschapsruimte. Het Spoor heeft meer dan 320 leerlingen. Het leerlingaantal is al meer dan tien jaar stabiel.

Op Jenaplanschool Het Spoor in Zeist werken we volgens de uitgangspunten van het Jenaplanconcept, gebaseerd op het gedachtegoed van Peter Petersen. We richten ons op de drie onderwijsdomeinen socialisatie, personificatie en kwalificatie (vrij naar Biesta). Op Het Spoor werken we (kinderen, ouders en school) samen vanuit een prettig leef- en werkklimaat. Dagelijks staan in  ons onderwijs vier pedagogische situaties centraal, te weten: Gesprek, Werk, Spel en Viering. Het Spoor is vooral een sociale school waar kinderen leren elkaars verschillen te respecteren en te gebruiken om er samen van te leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • Samen leren, werken en leven
  • Leren vertrouwen in jezelf
  • Leren vertrouwen in de ander
  • Ieder mens is uniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Al meer dan 10 jaar is het leerlingenaantal op Openbare Jenaplanschool Het Spoor stabiel. Ook voor de komende jaren is de trend dat het leerlingenaantal stabiel blijft.

Openbare Jenaplanschool Het Spoor telt m.i.v. 1 oktober 2021, 323 kinderen. We streven er naar om de groepen niet groter te maken dan gemiddeld 28 kinderen. De school telt 13 groepen verdeeld over 4 kleutergroepen (groep 1/2) en 3 onderbouwgroepen (groep 3/4 ), drie middenbouwgroepen (groep 5/6) en drie bovenbouwgroepen (groep 7/8) de zogeheten stamgroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
322
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven