WereldKidz Op Dreef

Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist

  • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
  • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
  • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
  • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef
  • Schoolfoto van WereldKidz Op Dreef

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is onderdeel van WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland). WereldKidz verzorgt het openbaar basisonderwijs op 30 schoollocaties waaronder een school voor speciaal onderwijs (SO) en een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De basisscholen van WereldKidz  liggen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist.

WereldKidz is een actief samenwerkende stichting. Op alle lagen binnen de stichting werken én leren we samen.
Zie ook de website van WereldKidz.

WereldKidz kent een raad van toezicht bestaande uit vijf leden.
De dagelijkse leiding van WereldKidz is handen van de voorzitter van het college van bestuur, Wubbo J. Wever.

De adresgegevens van de stichting zijn:
WereldKidz
Postbus 3443700 AH Zeist
Telefoon 030-6969100
E-mail info@wereldkidz.nl

Bezoekadres: Laan van Vollenhove 3279 (ingang D), 3706 AS  Zeist

Een basisschool met meer dan een wijkfunctie

Onze school heeft een super diverse populatie en staat in een kenmerkende wijk. Wij werken aan kansen en de toekomst. De 21e eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd in ons onderwijsaanbod. Samen met de leerlingen creëren wij een prettige en veilige schoolcultuur die dagelijks aandacht krijgt. De leerlingen ontvangen een breed onderwijsaanbod, waarbij de taalontwikkeling gedurende de hele dag wordt gestimuleerd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De toekomst ben jij
  • Leren voor later
  • Taal is toekomst
  • De goede dingen doen
  • 21e eeuwse vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

WereldKidz Op Dreef heeft een superdiverse leerlingpopulatie. De leerlingen uit de reguliere groepen komen voornamelijk uit de wijk Vollenhove, maar we zien de afgelopen tijd dat de school aantrekkelijker is geworden voor ouders uit omliggende wijken.

Bij ons op school organiseren wij het nieuwkomersonderwijs voor de regio Zeist. Leerlingen komen hierdoor soms uit Bunnik of Odijk en worden met leerlingenvervoer naar school gebracht.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het bestuur heeft een overeenkomst met KMN Kind & Co voor de regeling van de voor- en naschoolse opvang. Kind & Co biedt op diverse locaties in Zeist opvang aan, ook voor alle kinderen van WereldKidz Op Dreef. Via de website kan een leerling aangemeld worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het team werkt doorlopend aan een prettig en positief klimaat in de school door de inzet van goed leerkrachtgedrag. Dit werpt zijn vruchten af. In de school heerst rust en structuur. Er zijn relatief weinig (grote) conflicten. De leerlingen worden door middel van de 21e eeuwse vaardigheden eigenaar gemaakt van hun eigen gedrag en leren op die manier invloed te hebben op het grotere geheel.

Het komende schooljaar onderzoeken wij onder begeleiding van externe hulp met welke concrete aanpak, dat past bij de school, de populatie en de wijk, wij deze goede ontwikkeling kunnen verankeren in de school. U kunt hierbij denken aan een doorgaande lijn, een stappenplan in conflict beheersing en verbeteren van de groepsdynamiek. De school- en klassenregels worden jaarlijks herzien en opnieuw geïntroduceerd om deze actueel te houden.

AVG

Privacy Toestemmingsformulier, onderstaande tekst moet verplicht in schoolgidsBij inschrijving ontvangt u een toestemmingsformulier. Hierbij geeft u aan voor welke verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind u ons toestemming verleent. Dit toestemmingsformulier blijft gelden zolang u geen wijzigingen wilt doorvoeren. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt u er op geattendeerd dat u wijzigingen kunt aangeven.  Wilt u tussentijds wijzigingen aanbrengen, neemt u dan contact op met de school via Diane Ceelen.

Terug naar boven